نگاهی جامعه‌شناسانه به طبقه متوسط ایران، سبک زندگی طبقه متوسط جدید و قدیم

نگاهی جامعه‌شناسانه به طبقه متوسط ایران، سبک زندگی طبقه متوسط جدید و قدیم

دانلود فایل

نظام قشربندی ایران، تحت تاثیر دوران گذار از سنتی به مدرن، تغییراتی را متحمل شده است. مدرنیته و حضور طبقه متوسط سنتی، تفاوت‌ها و تمایزاتی را در سبک زندگی آنها بوجود آورده است. این کتاب بانگاه به نظریه بوردیو در این زمینه، و استفاده از دو شاخص سلیقه و گذران اوقات فراغت، به سوال کلی بررسی پاسخ داده است که در شرایط مساوی اقتصادی، سرمایه فرهنگی تا چه اندازه؟ این دو طبقه را از هم متمایز کرده است.
تالیف: دکتر پروین سازگارا (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
ناشر: رز
سال انتشار: 1397