کارل پوپر و اندیشه عدالت

در پيگيری مباحث عدالت، به سده بيستم و آرای کارل رايموند پوپر فيلسوف اتريشی­ تبار انگليسی می­رسيم. پوپر با برآمد حکومت­های تام­گرا (توتاليتاريستی) در اروپا، دو اثر مهم خود يعنی «جامعه باز و دشمنان آن» و نيز «فقر تاريخگرايی» را که شالوده  فلسفه­ سياسی او را می­‌سازند، منتشر ساخت. اين دو اثر، تلاش وی را در دفاع از آزادی، مقابله با جنگ و طرد انديشه­‌های سياسی تام­گرايانه و اقتدارطلبانه نشان می­‌دهند.

پوپر متفکرانی را که با انديشه‌­های خود عملا” در خدمت خودکامگان و راهگشای حکومت­های جبار بوده‌­اند، «پيامبران کاذب» می‌­نامد و تأکيد می­‌کند که ما بايد در انتقاد از ميراث فرهنگی خود روشن سخن بگوييم و عادت دفاع از بزرگمردان را ترک کنيم، چرا که بسياری از آنان از راه تاختن به آزادی و عقل، خطاهای سنگين مرتکب شده‌­اند و تسلط فکريشان هنوز مايه گمراهی انسانهاست. «پيامبران کاذب» در آثار پوپر با دقتی سنجشگرانه رديابی می­شوند و سرانجام در مقابل قاضی دادگاه عقل قرار می­گيرند. افلاطون و هگل دو تن از متفکرانی هستند که پوپر آنان را سزاوار سرزنش­‌های تند می­‌داند و انديشه­‌هايشان را در خدمت دشمنی با آزادی و عروج نظام‌­های تام­گرا (توتاليتر) ارزيابی می­کند.

پوپر مارکسيسم را نيز در راستای تلاش برای ساختن جهانی بهتر، يکی از خطاهای بزرگ انسانی به شمار می‌­آورد و در سنجش آرای مارکس خاطرنشان می­‌سازد که پيش­بينی­های وی در مورد آينده­ «نظام سرمايه­‌داری» نادرست از آب درآمده و اين نظريه­ او که با رشد سرمايه­‌داری، کارگران بطور روزافزون دچار فقر و نکبت می­گردند و لايه­‌های ميانی نيز به خيل عظيم آنان می­‌پيوندند، متحقق نشده است. به نظر پوپر، مارکس در اين ادعای خود دچار يک تناقض درونی شده است، زيرا نمی­‌توان از طرفی مستمرا” توليد انبوه کالا را افزايش داد و از طرف ديگر ادعا کرد که همواره بر سپاه تنگدستان و بی‌­چيزان افزوده می­‌گردد؛ پس چه کسی قرار است اين همه کالا را مصرف نمايد؟

پوپر به دفاع از دستاوردهای دمکراسی ليبرال برمی­‌خيزد و عليرغم انتقاد از ضعف­های آن، چنين نظامی را عادلانه‌­ترين و بهترين نظامی ارزيابی می‌کند که تا کنون در تاريخ بشريت تحقق يافته است. به نظر وی، تمام نظام‌­هايی که در طول تاريخ به انسان­ها وعده بهشت روی زمين را داده‌­اند، سرانجام به دوزخ منتهی شده‌­اند، اما دمکراسی تنها نظامی است که صرفا” با تلاش و اراده­ی خود مردم می­‌تواند پابرجا بماند. به عقيده­ پوپر، اگر قرار باشد افزون بر آزادی، «دمکراسی اقتصادی» (عدالت اجتماعی) نيز ايجاد گردد، همين «آزادی صوری محض» تنها وثيقه­ تحقق آن است. پوپر تصريح می­‌کند که مارکس در نظری ساده لوحانه، دولت را ابزار سرکوب طبقه­ حاکم ارزيابی می­کند و وعده­ زوال آن را در جامعه بی‌­طبقه می‌­دهد، اما مارکس هرگز به اين معمای آزادی دست نيافت که دولت در تأمين آزادی و انسانيت چه خدماتی می‌­تواند و بايد انجام دهد. به نظر پوپر، بايد از طريق استقرار آزادی، بر قدرت مهار زد و آن را رام کرد. سپس می‌­توان از طريق ايجاد نهادهايی در حيطه­ نظام دمکراتيک، بر قدرت اقتصادی نيز مهار زد و مانع دربندشدن انسان­‌ها گشت؛ اما با از بين رفتن آزادی، حتا برابری ميان بنديان نيز باقی نخواهد ماند.

در آنچه که مشخصا” به بحث عدالت مربوط می­‌گردد، کارل پوپر در نخستين جلد از کتاب «جامعه­ باز و دشمنان آن» تحت عنوان «افسون افلاطون»، به بررسی ديدگاه­‌های فيلسوف کلاسيک يونان می­‌پردازد و از جمله «عدالت تام­گرا»­ی او را به شدت مورد نکوهش قرار می­‌دهد. وی از جمله خاطر نشان می­‌سازد که در حاليکه مفهوم عدالت در ذهن ما معنای تقسيم برابر در مسئوليت­‌های شهروندی يعنی تقسيم محدوديت­‌های آزادی، برابری در مقابل قانون و غيرجانبدار بودن محاکم قضايی را تداعی می­‌کند، افلاطون از اين مفهوم، مزايای طبقاتی را درک می‌­کند. به نظر پوپر دريافت انسان‌دوستانه از عدالت به اين معناست که مساوات در ميان انسان­‌ها برقرار باشد، مزايای «طبيعی» حذف گردند، فرديت حفظ شود و سرانجام پاسداری از آزادی­‌های شهروندان وظيفه­ دولت تلقی گردد. به عقيده­ پوپر، افلاطون در مقابل هر يک از اين خواسته­های سياسی يک اصل می­گذارد: اصل برتری طبيعی، اصل تام­گرايی و اصلی که به موجب آن، پشتيبانی و تقويت دولت بايد وظيفه و هدف فرد باشد.

پوپر در جستجوی نظام عادلانه­ سياسی، اين پرسش کلاسيک افلاطونی در مورد دولت را مبنی بر اينکه «چه کسی بايد حکومت کند؟»، پرسشی نادرست می­‌داند. به عقيده­ او چنين پرسشی مبتنی بر ديدی اقتدارگرايانه است و پاسخی مرجعيت­‌گونه می­‌طلبد. از همين رو چنين پرسشی، پاسخ‌­های کلاسيکی نيز به همراه آورده است مانند: «بهترين­‌ها بايد حکومت کنند» يا «فرزانگان» يا در بهترين حالت «اکثريت بايد حکومت کند». پوپر معتقد است که جای شگفتی نيست که پاسخ‌­هاي ارائه شده نه تنها با خود تناقضاتی به همراه می‌­آورند، بلکه بعدها به بديل­های مهملی چون «حکومت کارگران و يا سرمايه داران» و غيره دگرگون می­شوند. بطور خلاصه می­‌توان گفت که برای پوپر در زمينه­ حکومت کردن، پرسش «چه کسی؟» مطرح نيست، بلکه پرسش «چگونه؟» مطرح است.

از همين جهت وی متقابلا” پيشنهاد می­‌کند که بهتر است پرسشی فروتنانه‌­تر را جانشين پرسش کلاسيک افلاطونی در مورد دولت کنيم و آن اينکه بپرسيم: «چه­‌کار می­توانيم بکنيم تا نهادهای سياسی خود را به صورتی سازمان دهيم که امکان زيان وارد کردن حکمرانان بد و نالايق را که فراوانند به حداقل برساند». پوپر معتقد است که بدون تغيير در طرح پرسش يادشده، هرگز نمی‌­توانيم به نظريه­‌ای عقلانی در مورد دولت و مؤسسات آن و يک نظام سياسی عادلانه نائل گرديم. بنابراين بايد به عوض پرسش افلاطونی در اين مورد که «چه کسی بايد حکومت کند؟»، متواضعانه بپرسيم که: «کدام شکل حکومتی اجازه می‌­دهد بتوانيم يک حکومت زورگو و يا هر حکومت بد ديگری را بدون خونريزی برکنار کنيم؟». به اين ترتيب می­‌توان نتيجه گرفت که دمکراسی امروز نيز مانند دمکراسی 2500 سال پيش در آتن، تلاشی است برای ايجاد آنچنان نظام حکومتی که بايد مانع عروج جباريت شود.

پوپر خاطر نشان می­‌سازد که دمکراسی به معنای «حکومت مردم»، نام فريبنده‌­ای است، چرا که در هيچ جا مردم حکومت نمی­‌کنند و نبايد هم حکومت کنند. زيرا حکومت اکثريت به سادگی می­‌تواند به بدترين نوع جباريت تبديل شود و حقوق اقليت را يکسره از ميان بردارد. اما دمکراسی تنها شکل حکومتی است که عليرغم نام فريبنده خود و تحت فشار مشکلات و دشواري­‌های عملی، توانسته اين هدف را در مقابل خود قرار دهد که با وضع کردن قوانين مشروط، ايده­های عدالت، انسانيت و بيش از هر چيز آزادی را در چارچوب قانونيت، تا آنجا که مقدور است متحقق سازد. به اين اعتبار می­‌توان گفت که دمکراسی از نظر پوپر نه حکومت مردم، بلکه تجهيز نهادی در مقابله با ديکتاتوری است. دمکراسی­‌ها در تلاشند تا به ياری قوانين مشروط و تأسيسات ساختاری، مانع شوند تا جباريت سربرآورد، اگر چه اين تلاش‌ها همواره قرين موفقيت نبوده است.

پوپر در تعيين سنجيدار نظام سياسی آزاد خاطر نشان می­سازد که نظامی از نظر سياسی آزاد است که نهادهای سياسی آن به شهروندانش اين امکان عملی را بدهد که در صورت اراده­ اکثريت بتوانند حاکمان را بدون خونريزی برکنار سازند. به عبارت ديگر ما هنگامی از نظر سياسی آزاديم که بتوانيم حاکمان خود را بدون خونريزی برکنار کنيم و تا زمانی که چنين امکانی داريم نبايد نگران باشيم که چه کسی حکومت می­‌کند. پوپر نام چنين نظامی را که در دمکراسی­‌های غربی وجود دارد «جامعه باز» می­گذارد. مهمترين ويژگی جامعه­ باز، علاوه بر سنجيدار يادشده، رقابت آزاد بر سر نظريات علمی و شفافيت در گستره­‌های آن است. جوامع باز نقطه­ مقابل جوامع بسته و توتاليتاريستی هستند که در آنها به جای رقابت آزاد بر سر نظريه­‌های علمی، منظومه­ کاملی از عقايد ايدئولوژيک با ادعای انحصار حقيقت حاکم است. در جوامع باز، روش نقد خردگرايانه، به نابودی منتقد نمی‌­انجامد و خشونت در حذف نظريات مخالف نقشی ندارد. نقد عاری از خشونت است که راه را برای انکشاف خرد می­‌گشايد.

پوپر در دفاع از دمکراسی ليبرال تصريح می کند که بايد از خود بپرسيم بيلان نيکی و بدی که اين نظام تا کنون دربرداشته چگونه است؟ آيا نيکی­های چنين نظامی بر بدي­‌های آن می‌­چربد؟ او می‌­افزايد: اگر چه دمکراسی بهترين نظام قابل تصور و از نظر منطقی بهترين نظام ممکن نيست و در بسياری از زمينه­‌ها می‌­توان و بايد آن را بهبود بخشيد، اما اين نظام از نظر تاريخی بهترين نظام سياسی است که ما سراغ داريم. معنای اين سخن آن نيست که ما نبايد اين نظام را مورد انتقاد قرار دهيم. دمکراسی اساسا” به نقد زنده است و دستاوردهای آن را نمی‌­توان هميشگی و بازگشت‌ ­ناپذير دانست. اين خطر همواره وجود خواهد داشت که اين نظام به سرعت آنچه را که به دست آورده از دست بدهد.

کارل پوپر در يکی ديگر از آثار مهم خود  در توضيح دريافت خود از عدالت، به بحث در مورد آغازه‌­های ليبراليسم می‌­پردازد و تزهای گوناگونی در اين زمينه ارائه می­‌دهد. به نظر وی، دولت اساسا” شّر است اما شّری ضروری. اختيارات دولت نبايد بيش از آن باشد که ضرورت ايجاب می­‌کند. به نظر پوپر، برای نشان دادن ضرورت اين شرّ لازم نيست که به توماس هابس متوسل شويم و انسان را گرگ انسان بدانيم. حتا اگر انسان را دوست انسان يا فرشته­ انسان بدانيم، باز در چنين جهانی انسان­های ضعيف و انسان­های قوی وجود خواهند داشت. اما در چنين جهانی افراد ضعيف از اين حق برخوردار نيستند که افراد قوی آنان را تحمل کنند و در واقع بايد از بابت لطف آنان در تحملشان سپاسگزار باشند. حال هر کس ـ اعم از ضعيف يا قوی ـ که بر اين نظر است که هر انسانی حق زندگی دارد و می­بايست از حق او پاسداری شود، ضرورت وجودی دولت را به رسميت می‌­شناسد، دولتی که بايد از حق همگان پاسداری کند.

پوپر می‌­افزايد که نشان دادن اين امر که دولت در عين حال يک خطر دائمی است کار دشواری نيست. زيرا هرآينه دولت بخواهد وظايفی را که به آن محول شده انجام دهد، بايد قدرت و اختيارات بيشتری از تک تک شهروندان و حتا گروه‌­های اجتماعی داشته باشد. تدابيری که ما برای مقابله با خطر سوء استفاده از اين قدرت و اختيارات می‌­انديشيم و تأسيساتی که به اين منظور ايجاد می­‌کنيم، هيچکدام نمی­‌توانند چنين خطری را کاملا” از بين ببرند. ما همواره محکوميم هزينه­ پاسداری از حق را به دولت بپردازيم، نه فقط به صورت ماليات، بلکه حتا از طريق تحقيری که به واسطه­ تکبر دولتمردان نصيب ما می­گردد. اما مهم اين است که هزينه‌­ای که می‌­پردازيم خيلی گزاف نباشد.

به نظر پوپر، دمکراسی نمی­‌تواند و نمی­بايست در حق شهروندان خود نيکوکاری کند. در واقع نيز دمکراسی به تنهايی نمی‌­تواند کاری صورت دهد. نيکوکاری­ بايد توسط شهروندان صورت گيرد. دمکراسی چيزی جز چارچوبی مناسب برای کنش افراد نيست و ما اجازه نداريم دمکراسی و آزادی را با رفاه و معجزه­ اقتصادی يکی بگيريم. خطای بزرگی است اگر برای مردم چنين تبليغ کنيم که آزادی برای همگان رفاه، و دمکراسی برای جامعه اعتلای اقتصادی به همراه خواهد آورد. آزادی هرگز به معنای رفاه و خوشبختی تک تک انسان­‌ها نيست. اين امر تا حدود زيادی به شانس و اقبال و شايد به طور نسبی به لياقت و تلاش و فضيلت­‌های ديگر وابسته است. بايد بطور واقع­بينانه مرزهای دولت رفاه را در نظر گرفت و خطرناک است اگر مسئوليت انسانی را در مورد خود و وابستگانش از او سلب و يا پيکار زندگی را برای انسان جوانی زيادی آسان کنيم. چرا که در نتيجه­ از بين­رفتن مسئوليت شخصی بی­‌ميانجی، می­‌تواند معنای زندگی افراد نيز از دست برود.

به باور پوپر، آنچه که می­توان درباره­ دمکراسی و آزادی گفت، در بهترين حالت اين است که آنها تأثير لياقت شخصی فرد را بر روی رفاه او تا حدودی نيرومندتر می­‌سازند. پس ما نبايد آزادی را به اين دليل برگزينيم که از آن انتظار زندگی راحتی داريم، بلکه به اين دليل که خود آزادی نمودار ارزشی است که آن را هرگز نمی‌­توان به ارزش‌های مادی فروکاست. پوپر در اين زمينه اين سخن دمکريت فيلسوف يونان باستان را يادآور می­‌شود که: «زندگی تنگدستانه در دمکراسی، به زندگی متمولانه در يک حکومت جبار برتری دارد، چرا که آزادی از عبوديت برتر است» و می‌­افزايد که ما آزادی سياسی را برای اين برنمی­‌گزينيم که اين يا آن چيز را به ما وعده می دهد، ما آن را برمی­‌گزينيم زيرا که تنها صورت انسانی همزيستی ميان افراد بشر را ممکن می­‌سازد؛ تنها صورتی که در آن ما می­‌توانيم مسئوليت کامل خود را عهده دار شويم. اما اينکه آيا ما قادر خواهيم شد امکاناتی را که آزادی در اختيارمان می‌­گذارد متحقق سازيم، به عوامل بسياری و پيش از همه به خود ما بستگی دارد.

پوپر يادآور می‌­شود که ما به اين دليل دمکرات نيستيم که هميشه حق را به اکثريت می­‌دهيم. قرار نيست اگر اکثريت تصميم به نفع استبداد بگيرد، يک دمکرات دست از اعتقادات خود بردارد. پوپر نقش نهادهايی را که ريشه در سنت­‌های دمکراتيک جامعه دارند بسيار با اهميت تلقی می­کند و يک آرمانشهر (اتوپی) ليبرال، يعنی دولتی را که بصورتی خردگرايانه بر شالوده‌­ای بدون ­سنت استوار باشد ممتنع يا ناممکن می­‌داند. برای او ليبراليسم اعتقادی است متکی بر تغييرات اصلاح­طلبانه و تدريجی و نه يک طرح انقلابی. وی خاطر نشان می­سازد که آن دسته از سنت­های دمکراتيک جزو مهم­ترين هستند که چارچوب‌­های اخلاقی (منطبق بر چارچوب­‌های نهادی قانونی) جامعه را تشکيل می­‌دهند و تجسم معنای سنتی عدالت و آداب و رسوم و احساس اخلاقی هستند. اين چارچوب اخلاقی، شالوده‌­ای است که بر مبنای آن هر جا که لازم باشد يک توافق عادلانه و منصفانه ميان علايق و منافع متعارض ممکن می­‌گردد. طبيعی است که چنين چارچوبی تغييرپذير است، اما تغييرات آن نسبتا” آرام و تدريجی صورت می‌­گيرد. هيچ چيز خطرناک­تر از ويران کردن اين چارچوب و اين سنت نيست. يک چنين اقدام ويرانگران‌ه­ای (همانگونه که رژيم ناسيونال­سوسياليسم در آلمان نشان داد)، قهرا” به زيرپاگذاشتن و از بين­بردن همه­ ارزش­‌های انسانی می‌­انجامد.

پوپر در زمينه­ عدالت اجتماعی در سطح جهانی تصريح می­کند که امروزه با توجه به دستاوردهای فن‌­آوری و رشد اقتصادی، برای بشريت ممکن گرديده است تا گرسنگی و فقر را در جهان ريشه‌­کن سازد، اما مشکلات ديگری مانع از اين امر هستند. وی از جمله يکی از اين مشکلات را در وجود حکومت‌­های سياسی فاسد و زورگو در کشورهای توسعه‌­نيافته ارزيابی می­کند و خاطر نشان می­‌سازد که مردم در بسياری از اين کشورها هنوز از آنچنان بلوغ معنوی برخورد نشده‌­اند تا بتوانند سرنوشت خود را در دست بگيرند.

بهرام محيی

 

 

مطالب مرتبط