دوفصلنامه ادیان و عرفان

دوفصلنامه ادیان و عرفان

در راستای تخصصی نمودن نشریه مقالات و بررسیها، تاسیس مجله تخصصی ادیان و عرفان ( مقالات و بررسیها ) با درجه علمی – پژوهشی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم – تحقیقات و فناوری در تاریخ 1388/7/27 طی ابلاغیه 3/11/1215 اعلام گردید.

 

شماره جاری: دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396  
1

انقطاع: طریق بازگشت نَفْس به اتّحاد دوباره با ذات الهی از نظر مایستر اکهارت

صفحه 179-200
مظاهر احمدتوبی
2

تاملی پیرامون تحولات انسان شناختی در سنت مسیحی و تاثیر آن بر الهیات سیاسی مدرن

صفحه 201-221
الناز پروانه زاد؛ سید علیرضا حسینی بهشتی؛ ابوالفضل شکوری
3

بررسی موضوعی پرسش و پاسخ در متن سوترۀ علت و معلول کردار

صفحه 223-242
افسانه شکاری نمین؛ زهره زرشناس؛ محسن ابوالقاسمی
4

مناسبات دین و دولت در آیین مسیح

صفحه 243-265
اسماعیل علی‌خانی
5

بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌ نگر افسردگی با تأکید بر مفاهیم اسلامی

صفحه 267-292
یاسمن عماد؛ حبیب هادیان فرد
6

قاریانِ قرآن در نگاهِ عارفان در سده های پنجم تا هشتم

صفحه 293-322
بتول مهدوی؛ هنگامه تبریزی
7

سازگاری عرفان سعید الدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب (ع)

صفحه 323-341
محمد میری