دو فصلنامه مطالعات ایرانی

دو فصلنامه مطالعات ایرانی

دو فصلنامة « مطالعات ایرانی» دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مجله ای علمی ـ ترویجی در حوزة مطالعات ایرانی (ادبیات، زبان و فرهنگ ایرانی و تاریخ) است که در دو شماره «بهار و تابستان» و «پاییز و زمستان» منتشر می‌شود.

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 33، تابستان 1397  
1

جایگاه مریم مجدلیّه در متن‌های گنوسی با تکیه بر متن پارتیِ ‌مانوی

صفحه 1-22
حمیدرضا اردستانی رستمی
2

طبقه‌بندی قصه‌های ‌عامه در مجموعۀ هفتِ باستانی پاریزی و تاریخ کرمانِ محمود همت

صفحه 23-51
فاطمه امینی زاده؛ زهره زرشناس
3

شکل‏گیری ارتباطات حوضه دریاچه ارومیه و شرق آناتولی

صفحه 53-74
علی بیننده
4

نقشهای معنایی حرف اضافة «از» در زبان فارسی

صفحه 75-95
احسان چنگیزی
5

آتشکدۀ اروخش( بنای امامزاده محمدی) شاهدی دیگر از شهر باستانی الشتر

صفحه 97-113
مهدی حیدری؛ عباس مترجم
6

سیر تطوّر مراسم باران خواهی در منطقۀ دشت خاک زرند

صفحه 115-131
آسیه ذبح نیا عمران؛ فخرالسادات احمدی گوهری
7

بررسی و تحلیل متون منسوب به جاماسب

صفحه 133-153
شاهرخ راعی
8

بررسی و تحلیل عناصر قدرت شهری در دوره‌های تاریخی و معاصر

صفحه 155-176
محمد رحیمی
9

بررسی تحلیلی رقابت‌های سیاسی و اقتصادی انگلستان و روسیه در خلیج‌ فارس(1820-1907م)

صفحه 178-195
بهمن زینلی؛ علی‌اکبر جعفری؛ طیبه رستمی
10

بررسی شیوه‌های عملکرد عیّاران در متن‌های حماسی و عیّاری

صفحه 197-215
فاطمه غلامی؛ افسون حمیدی
11

بررسی ساختار آیینی و اساطیری قدمگاه در جیرفت

صفحه 215-233
یوسف فاریابی؛ معصومه برسم؛ محجوبه امیرانیپور
12

بررسی درون‌مایه شعرهای کوتاه سهیل محمودی با تکیه بر هایکو و سن‌ریو در سه دفتر: رؤیای درخت، ریشه‌داراست؛ بهار، ادامۀ پیراهن توست؛ حالا، هردو تنهاییم

صفحه 233-250
راضیه فولادی سپهر
13

شناسنامه انگلیسی

14

شناسنامه فارسی شماره 33 بهار و تابستان1397