دو فصلنامه مشاوره و روان ‌درمانی خانواده

دو فصلنامه مشاوره و روان ‌درمانی خانواده

دو فصلنامه علمی- پژوهشی «روان‌درمانی و مشاوره خانواده» به‌منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش مشاوره و روان‌شناسی با تأکید بر محوریت خانواده و رشته‌های وابسته به آن با انتشار دست­یافته‌های پژوهشی در میان اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران کاردان و دانـشجویان مقاطع ناهمسان تحصیلی در رشته ­های روان­ شناسی، مشاوره، مددکاری و روان­پزشکی فعالیت می‌نماید.

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 – شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1397 

سخن سردبیر

1

گرایش‌های ضداجتماعی و سرهم‌بندی امور در پهنۀ خدمات سلامت خانواده و ازدواج

صفحه 1-2
ناصر یوسفی

مقاله پژوهشی

2

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق

صفحه 3-26
علی خلفی؛ کیومرث بشلیده؛ نسرین ارشدی؛ منصور سودانی
3

تأثیر درمان رابطۀ والد- فرزند بر تنیدگی و توانمندی والدین دارای فرزند دچار اختلال کاستی توجه/ فزون کنشی

صفحه 27-46
آرمان عزیزی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ رضوان السادات جزایری
4

هم سنجی تأثیر زوج‌درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان رابطۀ اجتماعی – هیجانی بر باورهای ارتباطی زوجین

صفحه 47-64
زهرا سهرابی؛ نیلوفر میکائیلی؛ اکبر عطادوخت؛ محمد نریمانی
5

پیش‌بینی تعهد زناشویی زنان بر اساس شیوه‌های دل‌بستگی، خود شفقتی و تحمل پریشانی

صفحه 65-84
عبدالباسط محمودپور؛ کیومرث فرحبخش؛ الهام بلوچ زاده
6

تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر روان‌شناسی وحدت مدار بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی زوجین

صفحه 85-104
زکریا رحیمی؛ علی زاده محمدی؛ نصیری هانیس
7

پی‌کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 105-124
غلامرضا رجبی؛ امید حمیدی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی
8

رابطۀ هوش اخلاقی با نگرش به بی‌وفایی در فرزندان با و بدون تجربۀ بی‌وفایی پدرومادر

صفحه 125-146
سمیرا اکبرپور؛ منصوره السادات صادقی؛ تقی پور ابراهیم؛ امید شکری
9

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ کوتاه مقیاس رابطۀ خانوادگی و برآورد همبستگی آن با خود گزارش دهی رفتارهای خودکشی نوجوانان دبیرستانی

صفحه 147-164
احمدرضا کیانی چلمردی؛ پژمان هنرمند قوجه بیگلو؛ سعید خاکدال؛ بهمن زردی
10

اثربخشی درمان متمرکز بر پذیرش و تعهد بر سازش یافتگی زوجیِ زنان

صفحه 166-182
اکرم نریمانی؛ محمد باقر حبی
مطالب مرتبط