فهرست منابع آزمون دکتری روابط بین الملل

1) نظریه‌های روابط بین‌الملل
* حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه­های روابط بین­الملل، انتشارات سمت
* ناصر هادیان، سازه‌انگاری از روابط بین‌الملل تا سیاست خارجی، فصلنامه سیاست خارجی.
* جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، نشر قومس.
* جمعی از نویسندگان، نظریه‌های روابط بین‌الملل، ترجمه وحید بزرگی، انتشارات ماجد.
* استفان هابدن، جامعه‌شناسی تاریخی و روابط بین‌الملل، ترجمه جمشید زنگنه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
* جیمز دیوتاک و جیمز دردریان، نظریه‌های مجازی در روابط بین‌الملل، ترجمه حسین سلیمی، گام نو.
* Burchill, Scott and Linklater, Andrew (1996) Theories of International Relations. London: Macmillan. (Chapter 3, pp. 83-90; Chapter 4; Chapter 8; Chapter on Constructivism).
مقاله مربوط به سازه­انگاری به صورت ترجمه شده در نزد دانشجویان قرار دارد و می­توان آن را به دست آورد.
* Little, R. and Smith, M. (1991) Perspectives on World Politics. New York: Routledge. Chapter 2.7; Chapter 1.8.; and Chapter 1.9
* Griffiths, M. (1999) “Theory of International Society.” and “Alexander Wendt.”In Fifty Key International Thinkers. London: Routledge.
* Neumann, Iver B. and Waever, Ole, eds. (1996) The Future of International Relations: Masters in the Making? London and New York: Routledge. (Chapters 9, 10)
* نقطه‌‌نظرات دکتر مشیرزاده، دکتر رمضانزاده و دکتر عسگرخانی در این درس بسیار مهم است.
2) روش‌شناسی در روابط بین‌الملل
* یارول مانهایم و ریچارد ریچ، روش‌های تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربی، ترجمه لیلا سازگار، مرکز نشر دانشگاهی.
* قاسم افتخاری، جزوه روش‌شناسی در روابط بین‌الملل، دوره کارشناسی ارشد.
* آلن چالمرز، چیستی علم، ترجمه سعید زیباکلام، سمت.
* در این درس، دکتر افتخاری، دکتر هادیان، و دکتر مستقیمی سئوال طرح می­کنند.
3) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
* رضا رئیس‌طوسی، نفت و بحران انرژی، کیهان.
* رضا رئیس‌طوسی، مقالات مربوط به دوره مشروطیت، تاریخ معاصر ایران.
* رضا رئیس‌طوسی، «استراتژی آمریکا، تضعیف امنیت ملی ایران»، ایران فردا.
* رضا رئیس‌طوسی، «فرایند نادیده­گرفتن سیاستگذاری خارجی»، در سعید مدنی (گردآورنده) مجلس ششم؛ بیم­ها و امیدها­ (تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1379) صص 146-111.
* رضا رئیس‌طوسی، «پیشنهاد بانک جهانی»، چشم‌انداز ایران.
* هادی سمتی، «بحران تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. و همچنین، دیگر مقالات ایشان در این مجله.
* منوچهر محمدی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، نشر دادگستر.
* منوچهر محمدی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر.
* منوچهر محمدی، استراتژی نظامی آمریکا بعد از 11 سپتامبر، سروش.
* منوچهر محمدی و ابراهیم متقی، «دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی کشور» (قسمت 1، 2، 3، و 4)، فصلنامه راهبرد یاس، ش 2، 3 ، 4 و 5 (تابستان 1384 و به بعد).
* منوچهر محمدی، مقالات مربوط به سیاست خارجی ایران در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
* دیگر مطالب این استادان در مجلات دیگر، از جمله اظهار نظرها در رسانه‌ها بسیار مهم میباشد.
* مطالب مربوط به سیاست خارجی ایران در بولتن مرکز مطالعات بین‌المللی.
* در این درس، نظرات آقای دکتر رئیس­طوسی، دکتر رمضانزاده و دکتر شعله­ سعدی، و حتی برخی مواقع، دکتر منوچهر محمدی مهم است. به جز دکتر رئیس ­طوسی و دکتر محمدی، دو استاد دیگر هنوز تألیفات چشمگیری در مورد سیاست خارجی ایران ندارند اما در این مباحث صاحب­نظرند و معمولاً در فرایند طرح سئوال شرکت می­کنند. این دو استاد بر مطالعه سیاست خارجی به صورت مسائل روز و نهایتاً تحولات سیاست خارجی از انقلاب به بعد و حتی دوره آقای خاتمی اصرار دارند.
4) اقتصاد سیاسی بین‌الملل
* توماس لارسون و دیوید اسکیدمور، اقتصاد سیاسی بین‌الملل: تلاش برای کسب قدرت و ثروت، ترجمه احمد ساعی و مهدی تقوی، نشر قومس.
* جمعی از نویسندگان، اقتصادسیاسی بین‌الملل، ترجمه مهدی تقوی، دانشکده امور اقتصادی.
* محمد بهکیش، جهانی شدن و اقتصاد ایران، نشر نی.
* مقالات مجله سیاست خارجی در تابستان 1379 (ویژه جهانی شدن).
* مقالات دکتر محمد شیرخانی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه.
* احمد ساعی، جهانی شدن و جنوب، نشر قومس.
*احمد ساعی، مسائل سیاسی‌ـ‌اقتصادی جهان سوم، سمت.
* احمد ساعی، قدرت، سیاست، و نابرابری در جهان سوم، نشر قومس.
* رونالد چیلکوت، نظریه‌های توسعه و توسعه نیافتگی، ترجمه احمد ساعی، انتشارت علوم نوین.
* احمد ساعی، مقالات مجله اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی، و مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
* در آخرین تحولات مربوط به این درس، جناب آقای دکتر ساعی به حکم عمید زنجانی، رئیس دانشگاه، از تاریخ تیرماه 1385 بازنشست شدند. واقعاً هنوز معلوم نیست که آیا ایشان به تدریس خود ادامه خواهند داد یا نه. نتیجه این کار را در ترم آینده معلوم خواهد شد. در نبود ایشان، دکتر شیرخانی تمام سئولات را طرح خواهند نمود.
5) سازمان‌های بین‌المللی
* نسرین مصفا و دیگران، راهنمای سازمان ملل متحد.
* نسرین مصفا، مقالات مربوط به سازمان‌های بین‌المللی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
* نسرین مصفا، مقالات مربوط به سازمان‌های بین‌المللی در مجله سیاست خارجی.
* گزارش هزاره دبیرکل، ما مردمان، دفتر سازمان ملل متحد در ایران.
* گزارشاتی که دفتر سازمان ملل متحد در ایران در مورد سازمان ملل متحد و دیگر ارگان‌های آن منتشر می‌کند.
* داشتن اطلاعات عمومی و دیگر مطالعات مفید در مورد سازمان‌های بین‌المللی از جمله مسائل مهم روز در مورد این سازمان‌ها در پاسخ به سئوالات این مبحث بسیار مهم و مفید است. همچنین بسیار مهم است که داوطلبان در شرایط کنونی از اطلاعات نسبتاً جامعی در مورد مسئله اصلاح منشور ملل متحد و نتایج آن برخوردار باشند.
6) حقوق بین‌الملل
* یوسف مولایی، حاکمیت و حقوق بین­الملل (تهران: نشر علم، 1384).
* ربه‌کا والاس، حقوق بین‌الملل، ترجمه محمد شریف.
* هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
* جمشید ممتاز، مقالات مربوط حقوق بین‌الملل در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
* جمشید ممتاز، مقالات مربوط حقوق بین‌الملل در مجله سیاست خارجی.
7) سیاست‌ بین‌الملل
* ابومحمد عسگرخانی، رژیم‌های بین‌المللی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران.
* مقالات دکتر عسگرخانی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سیاست خارجی، مطالعات خاورمیانه، سیاست دفاعی و اظهارات ایشان در رسانه‌ها بسیار مهم می‌باشد.
* کتاب‌های زیر هم در این رابطه منبع سئوال و تدریس هستند:
*Robert Gilpin, International Political Economy.
*Lawrence Friedman, Deterrence.

کتاب‌های زیر هم در این رابطه منبع سئوال و تدریس هستند:
*Robert Gilpin, International Political Economy.
*Lawrence Friedman, Deterrence.
8) زبان تخصصی
* تقریباً هیچ منبعی را نمی‌توان در این مورد معرفی کرد اما کتاب زیر اثر خوبی است که داوطلبان با ترجمه روان آن خود را بیازمایند. در ضمن، این کتاب پیشتر و برای چند سال، منبع سئوال زبان تخصصی بود.
*Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics.
* ضمناً یادآوری می­­شود که آقای دکتر تخشید به عنوان طراح اصلی این درس مطرح­اند و در کنار ایشان ممکن است دکتر رئیس­طوسی و دکتر مشیرزاده هم سئوال طرح کنند. در هرصورت، مطالب آزمون، معمولاً در حوزه سیاست بین­الملل، نظریه­های روابط بین­الملل، و اقتصاد سیاسی بین­ الملل طرح خواهد شد.

کتاب‌های زیر هم در این رابطه منبع سئوال و تدریس هستند:
*Robert Gilpin, International Political Economy.
*Lawrence Friedman, Deterrence.
8) زبان تخصصی
* تقریباً هیچ منبعی را نمی‌توان در این مورد معرفی کرد اما کتاب زیر اثر خوبی است که داوطلبان با ترجمه روان آن خود را بیازمایند. در ضمن، این کتاب پیشتر و برای چند سال، منبع سئوال زبان تخصصی بود.
*Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics.
* ضمناً یادآوری می­­شود که آقای دکتر تخشید به عنوان طراح اصلی این درس مطرح­اند و در کنار ایشان ممکن است دکتر رئیس­طوسی و دکتر مشیرزاده هم سئوال طرح کنند. در هرصورت، مطالب آزمون، معمولاً در حوزه سیاست بین­الملل، نظریه­های روابط بین­الملل، و اقتصاد سیاسی بین­الملل طرح خواهد شد.

مطالب مرتبط