نکته مهم در نگارش مقالات انگلیسی؛ کاربرد et al

همه ما در مقالات مختلف به “et al” برخورد کرده ایم. این دو واژه لاتین مختصر et alii یا et aliae هستند به معنی “و دیگران”. معمولا برای استناد به مقالات دیگران درون متن یا در لیست منابع به کار میروند به این صورت که نام نویسنده اول مقاله را در متن می آورند و سپس از .et al استفاده میکنند.
توجه داشته باشید که همواره پس از et al نقطه بگذارید چه وسط جمله باشد چه آخر آن.

مطالب مرتبط