نمونه‌هایی از پاراگراف‌های منسجم و غیرمنسجم

انسجام و به‌هم‌پیوستگی پاراگراف منجر به یکپارچگی آن می‌شود. برای اطمینان از یکپارچگی پاراگراف، دو چیز را باید به ذهن بسپارید: باید یک موضوع واحد داشته باشد (که در جمله‌ی عنوان یا “topic sentence” مطرح می‌شود) و سایر جمله‌ها، همزمان با تمرکز برروی ایده‌ی اصلی پاراگراف، باید جزئیات جدیدی را بیان کنند. پاراگراف‌های زیر را مقایسه کنید.

پاراگراف غیرمنسجم:

سگ‌ها سگ‌سانانی هستند که در زمان‌های دور توسط انسان‌ها اهلی شدند. گرگ‌ها اجداد سگ‌ها هستند و انسان‌ها را به اشکال متنوع یاری رسانده‌اند. دلایل متعددی برای داشتن سگ وجود دارد، و مهم‌ترین‌شان داشتن مونس است.

پاراگراف منسجم:

سگ‌ها سگ‌سانانی هستند که در زمان‌های دور، عمدتاً برای استفاده‌های کاری، توسط انسان‌ها اهلی شدند. اگرچه تبار آن‌ها به گرگ‌ها باز می‌گردد، سگ‌ها اهلی‌اند و می‌توان از آن‌ها در خانه نگهداری کرد. به‌خاطر اهلی بودن، انسان‌ها دوست دارند به‌دلایل متعددی سگ داشته باشند، یکی از آن‌ها داشتن مونس است.

توجه کنید که ایده‌های نمونه‌ی غیرمنسجم به‌طور منطقی سازماندهی نشده‌اند. جمله‌ها با حروف ربط با یکدیگر ارتباط ندارند. هر کدام از جمله‌ها حامل ایده‌ای جدیدی هستند که در جمله‌ی عنوان مطرح نشده است. بنابراین، خواندن پاراگراف سخت است و خواننده ایده‌ی روشنی درباره‌ی موضوع آن ندارد. از طرف دیگر، ایده‌های موجود در نمونه‌ی منسجم به‌طور منطقی سازماندهی شده‌اند. تمام ایده‌ها از جمله‌ی عنوان سرچشمه گرفته‌اند. به‌علاوه، در عین حال که تمرکزشان بر جمله‌ی عنوان است، جزئیات بیشتری را نیز درباره‌ی موضوع اصلیِ پاراگراف ارائه می‌دهند.

مطالب مرتبط