تصمیم گیری برای چاپ مقاله

معمولاً بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان عزیز پس از اتمام پژوهش خود به هنگام اقدام برای نگارش مقاله، بین یک دو راهی تصمیم گیری قرار می گیرند؛ اینکه یک مقاله قوی بنویسند و یا اینکه نتایج حاصل از پژوهش خود را در چند مقاله متوسط تقسیم کنند؟

تصمیم گیری در این مورد به هدف شما از نوشتن مقاله بستگی دارد.

اگر شما عضو هیئت علمی دانشگاه ها باشید هر چه مجله ای که برای چاپ مقاله خود انتخاب می کنید معتبرتر باشد در محاسبه امتیازات پژوهشی شما بهتر است، پس نیازمند مقالات قوی تری هستید. به همین دلیل معمولاً اساتید راهنمای دانشجویان تأکید بر چاپ یک مقاله قوی از پایان نامه دانشجویان خود دارند. البته برای اعضای هیئت علمی تعداد مقالات هم مهم است، اما آنان به دلیل اینکه معمولاً چند پایان نامه و کار پژوهشی را به اقتضای شغل خود در دست اقدام دارند، لذا ترجیح می دهند با یک تیر دو نشان بزنند.

 اگر شما عضو مؤسسه ای غیر دانشگاهی هستید و یا در بخش تحقیقات شرکتی کار می کنید، در این صورت بخش نامه مشخصی برای چاپ مقالات وجود دارد و شما با توجه به هدف خود تصمیم می گیرید که کدام راه را انتخاب کنید. معمولاً برای این گروه از پژوهشگران پیش از اقدام برای انجام پژوهش مشخص است که مقاله استخراجی آن ها باید در چه کیفیتی باشد.
اگر شما به دنبال گرفتن نمره مقاله برای افزایش نمره پایان نامه خود و یا کسب امتیازات کافی در مصاحبه دکترای داخل کشور هستید، در این صورت بهتر است چند مقاله چاپ کنید؛ زیرا در محاسبه نمره پایان نامه هر مقاله یک نمره خاص خود را دارد (با توجه به کنفرانسی بودن یا ژورنالی بودن آن و نوع ژورنال مربوطه) و بهتر است چند مقاله بنویسید اعم از کنفرانسی و ژورنالی. در مصاحبه دکتری نیز خوشبختانه یا متأسفانه غالباً به تعداد مقالات شما نگاه می کنند و نه کیفیت آن ها. یعنی مثلاً تعداد مقالات چاپ شده در مجلات ISI را می شمارند و اینکه برای مثال میزان ضریب تأثیر (در مورد ضریب تأثیر با شما صحبت خواهیم کرد) مجله ای که مقاله خود را در آن چاپ می کنید چقدر باشد مهم نیست. به عبارت دیگر دو مقاله در دو مجله ISI با ضریب تأثیر 0.5 بهتر از یک مقاله با ضریب تأثیر 1 است.

 اما اگر شما قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور و گرفتن بورسیه تحصیلی از دانشگاه های دنیا را دارید مسلماً چاپ مقاله به زبان فارسی حتی در مجلات معتبر فارسی به شما کمک چندانی نخواهد کرد. هم چنین ارسال مقاله به کنفرانس های ملی را نیز فراموش کنید. برای شما نیز بهتر است که مقالات قوی تر و در مجلات معتبرتر چاپ کنید و یا مقالات خود را به کنفرانس های بسیار معتبر بفرستید. به عبارت دیگر در این حالت کیفیت بهتر است نه کمیت.

مطالب مرتبط