آشنایی با اصطلاحات تخصصی مقاله نویسی

نگارش صحیح یک مقاله علمی (مقاله نویسی) و چاپ آن در ژورنال علمی مناسب و متناسب از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند آشنایی با اصطلاحات تخصصی مقاله می باشد. همچون همه زمینه های تخصصی دیگر، نگارش و چاپ مقاله علمی بدون آگاهی درباره واژگان تخصصی و کلیدی آن ممکن نیست لذا در این قسمت برخی از کلمات تخصصی مرتبط با مقاله نویسی و چاپ جهت آشنایی با اصطلاحات تخصصی مقاله مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

🔅Article
هر مقاله‌ای از جمله مقالات چاپ شده در مجلات غیرعلمی

🔅 Paper
یک مقاله علمی پذیرفته شده در ژورنال های علمی

🔅 Manuscript
متن مقاله پیش از پذیرفته شدن در واقع manuscript پیش‌نویس نهایی یک paper می‌باشد

🔅 Proceeding
مقالات پذیرفته/ ارایه شده در یک مجله

🔅 Submit
فرآیند ارسال مقاله به یک ژورنال

🔅 Template
الگوی نگارش یک مقاله علمی

🔅 Affiliation
نام نویسنده‌ها به همراه وابستگی به مرکز تحقیقاتی/ دانشگاهی

🔅 author
نویسنده مسئول مکاتبات و ارایه آدرس پستی، ایمیل، شماره تلفن و شماره فکس

🔅 Program Committee
کمیته برنامه‌ریزی علمی

🔅 Registration fee
هزینه ثبت نام بابت پذیرش و چاپ مقاله

🔹Early registration
هزینه ثبت نام زودهنگام که معمولا مبلغ کمتری است نسبت به هزینه ثبت نام معمولی

🔹Extra page charge
هزینه بیشتری که به ازی هر صفحه اضافی باید پرداخت شود.

🔹 Best papers
مقالات برتر کنفرانس که معمولا نسخه تکمیل شده آنها در مجلات چاپ می‌شود که ممکن است برخی از این مجلات نیز ISI باشند.

🔹 Regular issue
شماره های معمولی مجلات که به صورت مرتب در فواصل زمانی معین مثلا هر ماه به چاپ می رسد

🔹 Special issue
شماره ویژه مجلات که علاوه بر Regular issue به چاپ می رسند.

🔹 Final version
نسخه نهایی یک مقاله پس از تصحیح آن توسط نویسندگان

🔹 Peer review
ژورنالهایی که مقالات ارسالی را جهت بررسی و اظهارنظر به دو یا سه داور که در آن زمینه دارای تخصص می باشند می سپارندتا آنها نظرشان را در ارتباط با چاپ، عدم چاپ و یا تغیرات لازم مربوط به آن مقاله اعلام نمایند این ژورنال ها از اعتبار بالایی برخوردارند.

🔹 Blind review
نوعی فرایند داوری در مجلات علمی است که مقالات بدون نام برای داورها ارسال می شود تا داورها بتوانند داوری بی طرفانه و مطمئنی (پشتیبانی) دهند.

🔹 Hot Papers
مقالاتی که پس از چاپ در یک ژورنال علمی سرعت مورد استقبال جامعه علمی قرار بگیرند مقالات Hot Papers در فواصل زمانی معین توسط سایت مجلات مشخص می‌شوند و از ارزش بالایی برخوردارند.

🔹 Review Paper
این مقالات، مقالات مروری هستند که معمولا توسط افراد صاحبنظر و با تجربه که به طور گسترده و مستمر بر روی یک مقوله علمی به پژوهش مشغولند، با بررسی تعداد زیادی از مقالات مرتبط، ضمن بیان تاریخچه و تشریح پژوهش‌هایی که در طی سال‌های گذشته بر روی آن موضوع (پشتیبانی) شده است مورد نگارش قرار می گیرند.

 

مطالب مرتبط