اهداف و فرضیات پروپوزال و پایان‌نامه چگونه نوشته می شوند؟

مهم ترین قسمت هر پایان نامه و پروپوزال بخش اهداف و فرضیات است. در این بخش تمامی عصاره تحقیق و ماهیت تحقیق قرار می گیرد. اهداف و فرضیات پروپوزال و پایان نامه باید با اصول آکادمیک نوشته شوند که در این بخش به توضیح این اصول می پردازیم.

اهداف کلی پروپوزال
یکی از اساسی ترین قسمت های هر طرح پیشنهادی اهداف آن است، اهداف خلاصه آن چیزی است که با اجرای مطالعه باید به آن رسید. اهداف بایستی رابطه نزدیکی با بیان مسئله داشته باشند تنظم آنها در طرح پیشنهادی در قالب اهداف کلی ( اصلی ) و اهداف اختصاصی صورت می گیرد.

هدف کلی: آنچه را که مطالعه به طور کلی بدان دست خواهد یافت را هدف کلی است.

اهداف اختصاصی: اهداف اختصاصی اجزای مختلف هدف کلی هستند که پیدا کردن پاسخ برای آنها جهت رسیدن به هدف کلی ضروری است. با تعیین اهداف اختصاصی چهارچوب مطالعه مشخص شده و از گردآوری اطلاعات غیر ضروری جلوگیری می شود. هدف اختصاصی محقق را در مشخص کردن متغیرها، نوع مطالعه، روش کار، نحوه گرد آوری اطلاعات، طرح جداول و غیره، هدایت می کند.

🔺 توجه به نکات زیر در بیان اهداف ضروری است:
🔻 با توالی منطقی ، جنبه های گوناگون مسئله را بپوشاند.
🔺 با توجه به شرایط و امکانات ، واقع بینانه باشد.
🔻به صورت قابل اندازه گیری با افعال عملی که برای سنجش از توانایی کافی برخوردار باشند، بیان گردد.

مطالب مرتبط