كليدواژه‌های فلسفه ذهن

كليدواژه‌های فلسفه ذهن

دانلود فایل

نویسنده: پیت مندیک
مترجم: محمدحسن ترابی (دانشجوی دکترای زبانشناسی)
کتاب کلیدواژه‌های فلسفه ذهن نوشته پیت مندیک، مقدمه‌ای روشن، مختصر و قابل فهم بر یکی از موضوعات اصلی فلسفه را در اختیار شما قرار می‌دهد که مرور جامعی بر اصطلاحات، مفاهیم، متفکرین، و آثار برجسته در تاریخ این رشته است.

کتاب «کلیدواژه‌های فلسفه ذهن» مقدمه‌ای روشن، مختصر، و قابل فهم بر یکی از موضوعات اصلی فلسفه را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. این کتاب مرور جامعی بر اصطلاحات، مفاهیم، متفکرین، و آثار برجسته در تاریخ این رشته است. پروفسور «پیت مندیک» نویسنده اثر، خلاصه‌های دقیقی از مفاهیم اصلی مورد استفاده در مطالعه فلسفه و ذهن را به دست داده‌است. فصل مقدمه، پیشینه مورد نیاز را معرفی می‌کند و دیگر فصل‌ها به ترتیب به معرفی مختصر اما دقیق اصطلاحات و مفاهیم کلیدی، متفکرین اصلی و آثار کلیدی نوشته شده در فلسفه ذهن می‌پردازند. در نهایت نیز برای مطالعه بیشتر پیشنهاداتی داده شده‌است. این کتاب به ویژه برای پاسخ به نیازهای دانشجویانی نوشته شده که هیچ دانش قبلی در مورد اصطلاحات و مفاهیم این رشته ندارند و مرجعی ایده‌آل برای کسانی است که به تازگی به این رشته روی آورده‌اند.

 

مقدمه مترجم
در دهه ۱۹۷۰، حوزه بینارشته ای علوم شناختی به منظور مطالعه علمی مغز و ذهن تشکیل شد. علوم شناختی در کنار فناوری اطلاعات، فناوری زیستی، و فناوری نانو، فناوری های همگرا را تشکیل می دهند. فناوری های همگرا در هم افزایی و یکپارچگی با هم قادرند به نیازهایی از آدمی پاسخ گویند که تاکنون فناوری های دیگر قادر به آن نبوده اند. علوم شناختی مجموعه ای از رشته ها، مانند روانشناسی، زبان شناسی، فلسفه ذهن، هوش مصنوعی، علوم اعصاب و انسان شناسی را در بر می گیرند. به همین دلیل، عجیب نیست که یک زبان شناس به ترجمه یک کتاب فلسفه ذهن بپردازد، چرا که هر دو رشته زیر مجموعه های یک حوزه پژوهشی مشترک هستند. به دلیل ارتباط نزدیک رشته های علوم شناختی که فلسفه ذهن و زبان شناسی جزئی از آنها هستند، و همچنین ارتباط زبان شناسی و فلسفه با بسیاری از رشته های دیگر مانند ادبیات فارسی و ادبیات انگلیسی، این کتاب می تواند مرجع و راهنمای ارزشمندی برای طیف وسیعی از دانشجویان، پژوهشگران و دیگر علاقمندان باشد.
از آنجا که همه مخاطبان کتاب حاضر دانشجو با پژوهشگر فلسفه نیستند، در طول ترجمه این کتاب سعی کرده ام تا از به کار بردن معادل‌های عربی اصطلاحات پرهیز کنم و تا جای ممکن معادل‌های فارسی اصطلاحات را به کار برم، هر چند که در سنت فلسفه کشور ما، این اصطلاحات عربی به خوبی جای باز کرده اند و بسیاری از همین اصطلاحات عربی به غرب رفته و از آنجا دوباره به شرق بازگشته‌اند. با این وجود، هر گاه احساس کرده ام که معادل دیگر اصطلاحی نیز رایج است، آن را در داخل کروشه در مقابل معادل فارسی آن آورده‌ام. منابعی که برای یافتن معادل‌ها از آنها کمک گرفته‌ام عبارتند از: بریجانیان، م.، رئیسی، ط. ب. (۱۳۷۳). فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
خرازی، س. ک. (۱۳۹۱). فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم شناختی. برگرفته از وبگاه پژوهشکده علوم شناختی
http://www.iricss.org/fa/Pages/Resources/Dictionaries.aspx
مسلین، ک. (۲۰۰۵). فلسفه ذهن (از کتاب فهم فلسفه)، ترجمه م. ذاکری، ۱۳۹۰
تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی همایون، .. (۱۳۷۹). واژه نامه زبان شناسی و علوم وابسته (با تجدید نظر و اضافات). (ویرایش دوم). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
برای وضع معادل برای اصطلاحاتی که در منابع معادلی برای آنها نیافتم، از کمک ها و راهنمایی های استاد دکتر کورش صفوی بهره بردم و از ایشان به دلیل همین کمکها و راهنمایی های ارزشمندشان تشکر می کنم. همچنین از دوستان خوبم، آقایان بیژن داوری و مسعود رازفر به دلیل کمک هایشان در ترجمه کتاب حاضر صمیمانه سپاسگزارم. از آقای امیر احمدی، مدیر نشر نویسه پارسی و همکاران ایشان که همگی از دوستان فرهیخته من نیز هستند، کمال تشکر را دارم. امیدوارم توانسته باشم ترجمه مناسبی از این کتاب ارزشمند در اختیار علاقمندان قرار دهم.

معرفی نویسنده
پروفسور پیت مندیک استاد گروه فلسفه دانشگاه ویلیام پترسون است. تحقیقات وی مربوط به موضوعات مشترک فلسفه ذهن و علوم شناختی، به خصوص علوم اعصاب، روانشناسی و هوش مصنوعی می شود. علاقه اصلی وی به تبیین های طبیعت گرایانه برای هشیاری و قصدمندی است. پژوهش های اصلی وی بر این سه حوزه متمرکز هستند: (۱) تبیین های فلسفه عصب شناختی برای هوشیاری، (۲) آزمایش های زندگی مصنوعی بر ظهور تکاملی محتوای بازنمودی، و (۳) نقش بازنمایی های عمل محور به عنوان اساس شناخت و ادراک عملی کتاب ها: راهنمایی برای فلسفه و علوم اعصاب (۲۰۰۱). این کتاب که با همکاری ویلیام بکتل،
رابرت اس. استافل بيم، و جنیفر ماندل نوشته شده است، به معرفی موضوعات اصلی فلسفه ذهن، فلسفه علم، و مفاهیم اصلی علوم اعصاب می پردازد. این کتاب پیش زمینه لازم برای پرداختن به علوم اعصاب را در اختیار فلاسفه می گذارد و برای پژوهشگران علوم اعصاب نیز یک آشنایی مقدماتی با ابزارهای تحلیل فلسفی ایجاد می کند.
علوم شناختی: مقدمه ای بر ذهن و مغز (۲۰۰۶). این کتاب که با همکاری دنیل کولاک، ویلیام هيرشتاین، و جاناتان واسکن نوشته شده است، به خوبی توضیح می دهد که چرا و چگونه علوم شناختی به بررسی مغز به عنوان یک سیستم محاسباتی که از بازنمایی ها استفاده می کند، می پردازد. این کتاب ریشه های علوم شناختی را در فلسفه دکارت می یابد که اعتقاد داشت که همه شناخت ما از جهان خارج توسط نوعی بازنمایی فیلتر می شود. این کتاب همچنین به بررسی نقش هوش مصنوعی، محاسبه، روانشناسی، زبان شناسی و علوم اعصاب در جهان امروز می پردازد. کلیدواژه های فلسفه ذهن (۲۰۱۰). کتاب حاضر. این کتاب اطلاعات مختصر و ساده ای درباره اصطلاحات، مفاهیم، متفکرین، و کتاب ها و مقالات کلیدی فلسفه ذهن در اختیار علاقمندان قرار می دهد. این است فلسفه ذهن: مقدمه ای بر فلسفه ذهن (۲۰۱۳). این کتاب مقدمه ای قابل فهم بر موضوعات اساسی فلسفه ذهن در اختیار دانشجویان فلسفه و سایر علاقمندان قرار می دهد. این کتاب برای خوانندگان مبتدی نوشته شده است.

مطالب مرتبط