مجله حقوقی بین‌المللی

مجله حقوقی بین‌المللی

آگاهی و اطلاع بیشتر از مبانی حقوق بین‌الملل و تحولات آن و تجزیه و تحلیل آرای محاکم و دیوان های بین المللی و نظرات اندیشمندان این رشته، تأثیر فراوانی در اثبات حقوق دولت و مردم کشورمان و دفاع مؤثر از حقوق آنان در مراجع دادگستری بین‌المللی دارد. گسترش روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها خواه و ناخواه مسائل حقوقی مرتبط با تفسیر و اجرای عهدنامه ها و قراردادهای بین‌المللی را بطور جدی‌تر مطرح می‌کند که محتاج مداخله و اظهارنظر متخصصان فن است. توسعه و تعمیق دانش حقوقی حقوق­دانان کشور در مسائل بین‌المللی انگیزه اصلی انتشار نشریه‌ای بوده است که از زمستان 1363 با عنوان «مجله حقوقی» به چاپ رسیده است. پنج شماره اول این نشریه بصورت فصل‌نامه و از شماره ششم به بعد، بصورت دوفصلنامه منتشر شده است. کمیته بررسی اعتبار نشریات علمی کشور در سال 1376 مجله حقوقی را حائز شرایط دریافت درجه «علمی ـ ترویجی» شناخت. متعاقباً با ارتقاء سطح علمی مجله و تغییر نام نشریه به «مجله حقوقی بین‌المللی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات، نشریه مجله حقوقی بین‌المللی را از تاریخ 1391/12/16 دارای اعتبار «علمی ـ پژوهشی» اعلام نمود. تاکنون 58 شماره از مجله حقوقی بین‌المللی به چاپ رسیده است. برای سهولت دسترسی و استفاده از مقالات و اسناد بین المللی منتشره در شماره های قبلی مجله حقوقی بین المللی لوح فشرده 54 شماره این نشریه به صورت یکجا وبا قابلیت های گوناگون جستجو تهیه شده است.

شماره جاری: دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان) – شماره پیاپی 59، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-377 

علمی پژوهشی

1

پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل

صفحه 7-37
امیر مقامی؛ عباسعلی کدخدایی
2

حقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایه گذاری اعضاء: با تاکید بر پیمان لیسبون

صفحه 39-61
جمال سیفی؛ علی حسنخانی
3

رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها

صفحه 63-84
امیرحسین رنجبریان؛ وحید بذّار
4

نقش شرط فراگیر در حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه داوری ایکسید

صفحه 85-118
توکل حبیب زاده؛ عفیفه غلامی
5

بهره‌برداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها و سازوکارهای مرتبط

صفحه 119-142
محسن اسماعیلی؛ سیدعلی اصغر رحیمی
6

مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بشر؛ حذف یا ابقاء

صفحه 143-170
محمد علی صلح چی؛ شهریار نصیری
7

جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

صفحه 171-204
صابر نیاورانی؛ اکبر ایزدی
8

قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی

صفحه 205-224
شهرام زرنشان؛ سیدحسین میرجعفری
9

معیار معقول‌بودن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تبیین آن از سوی شعب مقدماتی

صفحه 225-248
ابوالفتح خالقی؛ زهرا ساعدی
10

تداوم عدالت تبعیض‌آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت

صفحه 249-276
عبدالحسین برزگرزاده؛ عاطفه امینی نیا

11

چهارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل

صفحه 277-310
حجت خدایی فام؛ علیرضا آرش پور
12

تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا

صفحه 311-344
نگار روخ چکاو؛ اعظم انصاری
13

قانون حاکم در دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری

صفحه 345-375
مرتضی عادل
14

نمایه مقالات شماره‌های 57 و 58 مجله حقوقی بین‌المللی

صفحه 373-375