دو فصلنامه فقه مقارن

دو فصلنامه فقه مقارن

اهداف و چشم اندازهایاین دوفصلنامه عبارتند از:

۱٫ ترویج فقه مقارن و مطالعات تطبیقی در عرصه فقه و اصول متناسب با نیازهای جهان اسلام

۲٫ زمینه­‌سازی برای تعامل علمی و فقهی بین علمای مذاهب اسلامی

۳٫ معرفی ابعاد فقه مقارن و پژوهشهای معطوف به هم­‌گرایی و انسجام اسلامی

۴٫ پاسخگویی به شبهات و مسائل نوپیدا در زمینه فقه و حقوق

۵٫ افزایش آگاهی دانشجویان و طلاب شیعه و اهل‌سنت در باب فقه مقارن در جهت رفع نیازهای علمی و دینی جهان اسلام

۶٫ ایجاد بستری مناسب برای حرکت به سوی امت واحده اسلامی

شماره جاری: دوره ۶، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۱-۲۱۲ 
۱

تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه

صفحه ۵-۲۸
مجید دهقان؛ حسنعلی علی‌اکبریان
۲

مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه

صفحه ۲۹-۵۸
سعید خردمندی
۳

حقوق معلولین در فقه فریقین

صفحه ۵۹-۸۵
حسن ابوطالبی؛ محمد جعفری هرندی؛ سید محمدرضا آیتی
۴

مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن

صفحه ۸۷-۱۰۶
فرزاد پارسا؛ سهیلا رستمی
۵

تفریق بین زوجین به سبب ناتوانی زوج در تأمین نفقه زوجه در فقه اسلامی

صفحه ۱۰۷-۱۳۸
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
۶

مبانی و مستندات خیار غبن در فقه مذاهب اسلامی

صفحه ۱۳۹-۱۵۶
سید محمدهادی مهدوی
۷

رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به نخستین تلاشها برای تقنین فقه اسلامی و نتایجِ حاصل از آن)

صفحه ۱۵۷-۱۷۴
سید جلال محمودی
۸

مرتبه‌پذیری مفهوم بلوغ و گونه‌های مسئولیت ناشی از آن در فقه مذاهب اسلامی

صفحه ۱۷۵-۱۹۳
سعید نظری توکلی؛ محمدصالح مصلح