دو فصلنامه فقه مقارن

دو فصلنامه فقه مقارن

اهداف و چشم اندازهایاین دوفصلنامه عبارتند از:

1. ترویج فقه مقارن و مطالعات تطبیقی در عرصه فقه و اصول متناسب با نیازهای جهان اسلام

2. زمینه­‌سازی برای تعامل علمی و فقهی بین علمای مذاهب اسلامی

3. معرفی ابعاد فقه مقارن و پژوهشهای معطوف به هم­‌گرایی و انسجام اسلامی

4. پاسخگویی به شبهات و مسائل نوپیدا در زمینه فقه و حقوق

5. افزایش آگاهی دانشجویان و طلاب شیعه و اهل‌سنت در باب فقه مقارن در جهت رفع نیازهای علمی و دینی جهان اسلام

6. ایجاد بستری مناسب برای حرکت به سوی امت واحده اسلامی

شماره جاری: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-212 
1

تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه

صفحه 5-28
مجید دهقان؛ حسنعلی علی‌اکبریان
2

مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه

صفحه 29-58
سعید خردمندی
3

حقوق معلولین در فقه فریقین

صفحه 59-85
حسن ابوطالبی؛ محمد جعفری هرندی؛ سید محمدرضا آیتی
4

مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن

صفحه 87-106
فرزاد پارسا؛ سهیلا رستمی
5

تفریق بین زوجین به سبب ناتوانی زوج در تأمین نفقه زوجه در فقه اسلامی

صفحه 107-138
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
6

مبانی و مستندات خیار غبن در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 139-156
سید محمدهادی مهدوی
7

رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به نخستین تلاشها برای تقنین فقه اسلامی و نتایجِ حاصل از آن)

صفحه 157-174
سید جلال محمودی
8

مرتبه‌پذیری مفهوم بلوغ و گونه‌های مسئولیت ناشی از آن در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 175-193
سعید نظری توکلی؛ محمدصالح مصلح