برگزاری کنفرانس سالانه LUCIS در دانشگاه لیدن هلند با موضوع «اسلام شیعی در دانشگاه»

در 14 و 15 نوامبر 2018، کنفرانس سالانه مرکز تحقیقات اسلامی دانشگاه لیدن به عنوان اولین کنفرانس متمرکز بر مطالعات آکادمیک شیعه در هلند برگزار شده است. هدف اصلی این کنفرانس غنا بخشیدن به گفت‌ و گوهای دانشمندان شیعه‌ شناسی و نشان دادن ارتباط موضوع‌ های شیعی با گفت‌ و گو‌های گسترده‌ تر در مطالعات اسلامی بود که متخصصین و کارشناسان مطالعات شیعی اروپا و آمریکای شمالی در آن شرکت کرده بودند.
پس از این کنفرانس نیز کارگاهی آموزشی با عنوان “تقوا در دیدگاه شیعی: از تئوری تا عمل؛ از دوران پیشامدرن تا پسامدرن” برگزار شد.
منبع: IRIC به نقل از دانشگاه لیدن

 

مطالب مرتبط