فراخوان مقاله برای دومین کنفرانس سالانه جامعه آسیای شرقی برای مطالعه علمی دین

فراخوان مقاله برای دومین کنفرانس سالانه جامعه آسیای شرقی برای مطالعه علمی دین

نقش تقابلات شرق و غرب و تغییر دین در مدرن‌سازی شرق آسیا
🔸 زمان: 27-28 ژوئیه 2019
🔷 مکان: دانشگاه هوکایدو، ساپورو، ژاپن
♦️ مهلت ارسال چکیده: 31 ژانویه 2019

کشورهای آسیای شرقی در پنج قرن اخیر با مسائل جهانی‌ سازی، مدرنیته و تنوع مؤسسات و جوامع دینی هم‌چون مسیحیت کاتولیک، ادیان محلی و جدید و اشکال مختلف بی‌ دینی روبرو شده اند. به همین دلیل پژوهش پیرامون ادیان آسیای شرقی نیازمند در نظر گرفتن چشم‌انداز‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و در این کنفرانس تلاش می‌شود تا جوانب مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گیرند.

منبع: IRIC به نقل از www.easssr2019.org

مطالب مرتبط