اطلاع رسانی علمی – پژوهشی

شرکت مجازه قصد دارد تا با همکارای همکاران بخش اطلاع رسانی خود در قالب گروهی به نام همیار، به نشر و تبادل اطلاعات در فضای علمی، آموزشی و پژوهشی بپردازد. به زودی محورهای این گروه به اطلاع خواهد رسید. از طریق سایت همیار میتوانید مطالب مورد نظر خود را درخواست کنید و با کارشناسان این گروه مشورت نمایید. از طریق ایمیل، شبکه های اینترنتی، رسانه های اجتماعی و وسایت در خدمت شما خواهیم بود.

 

مطالب مرتبط