فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

فصلنامه تخصصی مطالعات حقوق عمومی نشریه علمی – پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که پیشتر به مدت ۷ سال از بهار ۱۳۸۶ تا پایان بهار ۱۳۹۳، ۲۵ شماره با عنوان «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و پیشتر از آن نیز به مدت ۳۶ سال از ۱۳۴۹ تا پایان ۱۳۸۵، ۷۴ شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر شده است. با توجه به تخصصی شدن موضوعات در حوزه های مختلف رشته حقوق، موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده متقاضی انشعاب از «فصلنامه حقوق» و انتشار نشریه تخصصی و مستقل در زمینه حقوق عمومی گردید. طبق مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۹۳ «فصلنامه حقوق» به سه فصلنامه مستقل مطالعات حقوق خصوصی، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی و مطالعات حقوق عمومی تبدیل شده است. از آن پس مجله مطالعات حقوق عمومی در قالب فصلنامه پذیرای مقالات پژوهشی نویسندگان در زمینه های حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر می باشد.

شماره جاری: دوره ۴۹، شماره ۱، بهار ۱۳۹۸، صفحه ۱-۳۱۰ 
۱

صفحات آغازین

۲

چالش‌های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در پرتو قوانین نجات و کشفیات

صفحه ۱-۲۱
محمد رضوی‌راد؛ ژانت الیزابت بلک
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.247079.1628
۳

چالش‌های حقوقی تعهدات انفرادی و مشترک دول عضو اتحادیۀ اروپایی در قبال پناهندگان و مهاجران

صفحه ۲۳-۳۸
عباسعلی کدخدایی؛ ثریا رستمی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.246619.1624
۴

شیوه‌های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام‌های حقوقی معاصر

صفحه ۳۹-۵۶
مصطفی مبارکی؛ محمد کاظم عمادزاده؛ غلامحسین مسعود
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.235770.1528
۵

حمایت شغلی از کارکنان سازمان‌های بین‌المللی و رابطۀ آن با حمایت دیپلماتیک

صفحه ۵۷-۷۵
حبیب‌اله کیانی؛ سید قاسم زمانی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.258518.1748
۶

شناسایی جمعی فلسطین؛ عضویت در سازمان ملل متحد

صفحه ۷۷-۹۵
حسین رضازاده؛ امیرحسین رنجبریان
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.241119.1578
۷

بایستگی «جانشینی دولت‌ها بر مسئولیت بین‌المللی» به‌منزلۀ یک گزارۀ حقوقی بین‌المللی؛ چیستی و چالش‌ها

صفحه ۹۷-۱۱۶
مصطفی فضائلی؛ محمد ستایش‌پور
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.261801.1787
۸

حریم شخصی چهره های عمومی در فضای اطلاعاتی جدید؛با نگاهی به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

صفحه ۱۱۷-۱۳۷
فرهنگ فقیه لاریجانی؛ زین العابدین یزدان پناه
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2017.226554.1458
۹

قابلیت اعمال قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جنگ‌های سایبری

صفحه ۱۳۹-۱۵۸
نازنین برادران؛ همایون حبیبی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2017.228162.1478
۱۰

اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی از منظر رویۀ قضایی بین‌المللی

صفحه ۱۵۹-۱۷۶
علی صابرنژاد علویان؛ مرتضی نجفی اسفاد
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.241139.1579
۱۱

چالش‌های حقوقی همگرایی اقتصادی دولت‌ها از منظر حقوق تجارت بین‌الملل؛ با تأکید بر اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا (افتا)

صفحه ۱۷۷-۱۹۴
اکبر بشیری؛ مهدی ولیزاده فرد
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.215154.1343
۱۲

مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها در حقوق بین‌الملل عرفی و رویکرد متناقض شعبۀ حل‌اختلاف بستر دریاها

صفحه ۱۹۵-۲۱۱
جواد صالحی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2017.231605.1509
۱۳

مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال خسارات ناشی از استفاده از منابع انرژی جایگزین (مطالعۀ موردی: فناوری جمع‌آوری و انباشت دی‌اکسید کربن زیر بستر دریا)

صفحه ۲۱۳-۲۳۰
آرامش شهبازی؛ بهنام رضایی نسب
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.223974.1435
۱۴

بررسی تعهد دولت‌ها به قبول و ارسال کمک‌های بشر دوستانه در زمان سوانح طبیعی

صفحه ۲۳۱-۲۴۸
سید حسام الدین لسانی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.218383.1370
۱۵

اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار: مشابهت‌ها و تفاوت‌ها

صفحه ۲۴۹-۲۷۰
عبدالحسین شیروی؛ ناصر خداپرست
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.239280.1562
۱۶

عناصر سازنده قانون و رویکرد به آن در نظام حقوقی اسلام

صفحه ۲۷۱-۲۹۰
سیدمحمدحسین کاظمینی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2017.232604.1512
۱۷

تاملی بر وضعیت حقوقی به‌کارگیری پهپاد علیه تروریسم

صفحه ۲۹۱-۳۱۰
سید محمد حسینی؛ مهرداد محمدی؛ یاسر مکرمی قرطاول
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/JPLSQ.2018.238385.1554
مطالب مرتبط