فراخوان مقاله برای شماره‌ ویژه‌ ژورنال «دین» با موضوع «رابطه‌ دین و مد»

ناشر: مؤسسه انتشارات دیجیتال چند‌رشته‌ای (MDPI)
مهلت ارسال آثار: 1 آوریل 2019

رابطه‌ پیچیده بین اعتقادات مذهبی و صنعت مد در پوشاک، اخیراً مورد توجه محققان و کارشناسان این دو حوزه قرار گرفته است، چرا که پدیده مد سعی در شکل‌دادن جوامع مذهبی دارد و عامل ایجاد چالش‌های درون دینی و بین دینی شده است.
در این شماره ژورنال «دین»، این موضوع به صورت ویژه با تمرکز بر رابطه‌ مد و مذهب در قالب‌های متفاوت خود در سراسر جهان امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

مطالب مرتبط