دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه

برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

آدرس وبسایت: http://htconf.ir/fa

تاریخ برگزاری: 1398/02/20
اطلاعات تماس
تلفن: 02177459523
موضوعات

– توسعه و ترویج علوم مدیریت وبرنامه ریزی درجامعه
– توسعه و ترویج اخلاق و فرهنگ اسلامی در جامعه
– توسعه و ترویج الهیات و معارف اسلامی در جامعه
– توسعه و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه
– توسعه و ترویج زبان شناسی و آموزش در جامعه
– توسعه و ترویج تاریخ و تمدن اسلامی در جامعه
-توسعه و ترویج روانشناسی و اخلاق در جامعه
– توسعه و ترویج سبک زندگی سالم در جامعه
– توسعه و ترویج علوم جغرافیایی در جامعه
– توسعه و ترویج علوم اقتصادی در جامعه
– توسعه و ترویج علوم سیاسی در جامعه
– توسعه و ترویج فقه و حقوق در جامعه
– توسعه و ترویج علوم تربیتی در جامعه
– توسعه و ترویج هنرایرانی در جامعه
– توسعه و ترویج علم در جامعه

مطالب مرتبط