دو فصلنامه اخلاق وحیانی

دو فصلنامه اخلاق وحیانی

نشریه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی علاوه بر مباحث فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی، به اصول تربیتی و سبک زندگی اسلامی پرداخته و مروج اندیشه و سیره اخلاقی حکیم متخلق استاد جوادی آملی(حفظه الله) است.

این نشریه علمی از پاییز سال 1390 براساس مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات با شماره 91/22493 ثبت گردید و با گستره بین المللی به نام موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسرا تحت اشراف  آیت الله جوادی آملی (دام عزه) و مدیر مسئولی جناب حجت الاسلام  مرتضی واعظ جوادی اداره می شود.

به استناد مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 1393/12/20 رتبه علمی پژوهشی از شماره چهارم  به نشریه اخلاق وحیانی اعطا گردید.

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 – شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-170 
1

تسلیت و تقدیر

صفحه 1-3
2

ماهیت و مزایای اخلاق کاربردی اسلامی با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی

صفحه 7-32
محمد تقی اسلامی
3

مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاه‌مدت رها-آشکارسازی

صفحه 33-56
مسعود آذربایجانی؛ دکتر پسندیده؛ مسعود جان بزرگی
4

عوامل رشد اخلاقی کودکان در بافت خانواده

صفحه 57-82
حسن بوسلیکی
5

سنت استحکام و بـﻬره‌وری: قاعدۀ اخلاقی در اسلام

صفحه 109-132
حسین عزیزی
6

بررسی مشکلات همسایگی در آپارتمان‌نشینی و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخلاقی

صفحه 83-108
علی ملکوتی نیا؛ محمد تقی سبحانی نیا
7

بررسی مقایسه‌ای اهداف تربیت اخلاقی از دیدگاه روسو و آیت الله جوادی آملی؛ تطبیق دیدگاه‌های طبیعت‌گرایی و وحیانی

صفحه 132-162
محمود امیدی؛ محمد حسن میرزا محمدی؛ قادر فراقی
مطالب مرتبط