تفاوت Review Paper و Invited Review

Review Paper
این مقالات، مقالات مروری هستند که معمولاً توسط افراد صاحبنظر و با تجربه که به طور گسترده و مستمر بر روی یک مقوله علمی به پژوهش مشغول هستند، با بررسی تعداد زیادی از مقالات مرتبط، ضمن بیان تاریخچه و تشریح پژوهش هایی که در سالهای گذشته بر روی آن موضوع انجام شده است مورد نگارش قرار می گیرد.

Invited Review
مقالات مروری هستند که معمولاً به دعوت یک ژورنال علمی توسط پژوهشگران برجسته در یک موضوعِ به‌روز نگاشته می شود.

منبع: کانال تلگرامی مقاله نویسی

مطالب مرتبط