دلایل عدم پذیرش آسان یک مقاله

آمارها نشان می‌دهد در ۷۰ درصد موارد، علت عدم پذیرش یک مقاله، نه به خاطر فقدان کیفیت علمی آن، بلکه به خاطر عدم رعایت برخی اصول نگارشی یا ویرایشی بوده و مواردی همچون:

– نمونه‌گیری نامناسب
– عدم ذکر صحیح ارقام آماری
– فقدان بحث و پرداختن به نتایج
– عدم تبیین زمینه اصلی تحقیق
– چکیده های خیلی کوتاه و خیلی بلند
– عدم ارتباط موضوع مقاله با رویکرد نشریه
– عدم رعایت اصول مقاله نویسی مورد نظر نشریه
– ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه پیشین
– و بی‌دقتی در تهیه متن (غلط تایپی، اشتباهات نگارشی) می‌باشد.

مطالب مرتبط