هفدهمین کنفرانس سالانه انجمن اروپایی مطالعه ادیان (EASR)

🔰 با موضوع «دین- تداوم و اختلالات»
🔸 زمان: 25-29 ژوئن 2019
🔹 مکان: تارتو، استونی

در این کنفرانس سنت‌های دینی در سراسر جهان و ریشه‌های تداوم یا مختل‌شدن تاریخی مطالعات دینی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی دیگر از موضوعات این کنفرانس عبارتند از: عوامل مؤثر تغییر و اختلال و قربانیان آن، جنبه‌های روانشناسانه، اکولوژیکی و شناختی تداوم و تغییر ادیان، پیشرفت روزافزون رسانه، جهان دیجیتال و دین‌داری، ارتباطات بین جوامع دینی و …
منبع: IRIC

 

مطالب مرتبط