فصلنامه اخلاق پژوهی – دوره 1، شماره 1، بهار 1396

فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهش

فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اخلاق‌پژوهی که به همت جمعی از اخلاق‌پژوهان و با حمایت «پژوهشکده اخلاق و روانشناسی پژوهشگاه قرآن و حدیث» منتشر می‌شود،  پنجره‌ای  گشوده به افق بحث‌های چالش‌بر‌انگیز حوزۀ اخلاق است و بر آن است تا با نشر آثار علمی و ارزنده  بستری مناسب برای نظریه‌پردازی، ژرف‌کاوی و طرح و تبیین مباحث نوین و مسایل نوپدید عرصۀ اخلاق‌پژوهی فراهم آورد و آوردگاه آرا و انظار اندیشمندان و فرهیختگان نواندیش و نظریه‌پرداز باشد.

اخلاق‌پژوهی به استناد مصوبه 585 مورخ 1387/6/24 شورای عالی حوزه های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی در جلسه نود و هفتم حائز رتبۀعلمی – پژوهشی گردید.

.به استناد ماده واحده مصوبه جلسه 625 مورخ 21/03/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصوبات شورای عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد».

1

سخن سردبیر

صفحه 5-6

مقاله پژوهشی

2

برزخ اخلاق‌ورزی در ایران معاصر

صفحه 7-24
سید حسن اسلامی اردکانی
3

بررسی تاریخی نظریۀ امر الهی و نقش‌های خدا در فلسفۀ اخلاق غرب

صفحه 25-56
هادی صادقی؛ محمدربیع میرزایی
4

سقط جنین و استدلال آینده‌ای شبیه آینده ما

صفحه 57-86
علیرضا آل بویه
5

فضیلت‌گرایی پیشین و معاصر؛ یونان باستان و پینکافس

صفحه 87-112
سیدمحمدباقر میرصانع؛ هادی صادقی
6

نقد و بررسی دیدگاه محقق اصفهانی در باب قضایا و ارزش‌های اخلاقی

صفحه 113-128
محمد علی مبینی؛ حمیده شریفی
7

نگاهی نقادانه به نظریۀ بخت اخلاقی برنارد ویلیامز

صفحه 129-150
حسین عبادتی؛ محسن جاهد؛ حسین اترک