وضع مالیات دینی بر مسلمانان توسط مقامات آلمان برای مقابله با افراط‌گرایی

در آلمان پرداخت مالیات برای پروتستان‌ها و کاتولیک‌های عضو جمعیت‌های مذهبی الزامی است و دولت بر اخذ و هزینه‌کرد آن نظارت دارد. تاکنون مسلمانان از پرداخت این مالیات معاف بوده اند ولی سیاستمداران آلمانی می‌کوشند اعضای مساجد و انجمن‌‌های اسلامی این کشور نیز با پرداخت مالیات و صرف آن در امور مساجد، مانع وابستگی این مراکز به کمک‌های مالی کشورهایی که به تفاسیر افراط‌گرایانه از اسلام دامن می‌زنند شوند.

منبع: IRIC به نقل از واشنگتن پست