نقشه میزان دین‌ داری در کشورهای اروپایی

اروپایی‌ها به طور کلی در مقایسه با سایر مردم جهان کمتر مذهبی هستند؛ اما مطابق گزارش مرکز تحقیقات پیو از آخرین نظرسنجی‌ها در 34 کشور اروپایی، تفاوت‌های چشمگیری در سطح‌دین‌داری مردم این کشورها وجود دارد. با استفاده از نقشه‌ای که بر اساس این اطلاعات تهیه شده، می‌توان وضعیت دین‌داری مردمان هر یک از این کشورها را در مقایسه با سایر کشورها مشاهده کرد. فاکتورهای استفاده شده در این تحقیق برای تعریف تعهد دینی عبارتند از: شرکت در مراسم دینی، میزان توجه به عبادات روزانه و نماز، اعتقاد به خداوند، و اظهارات خود افراد در خصوص میزان اهمیت دین در زندگیشان.

منبع: IRIC