هفتمین کنفرانس بین‌المللی مرکز تحقیقات قانون‌گذاری و اخلاق اسلامی (CILE)

با موضوع «رویکرد جهانی اخلاقی نسبت به عدالت اجتماعی و مسائل زیست‌ محیطی»
زمان: 23 مارس 2019
مکان: دانشگاه حَمَد بن خلیفه، دوحه، قطر

مرکز تحقیقات قانون‌گذاری و اخلاق اسلامی (CILE) از دانشمندان، پژوهشگران، اساتید و سیاست‌گذاران جهت حضور در هفتمین کنفرانس سالانه‌ بین‌المللی این مرکز دعوت نموده است. اهداف اصلی این کنفرانس عبارتند از:
توجه به معضل کمبود اخلاق در نظم جهانی،
توضیح تأثیرات اخلاقی نظم جهانی بر عدالت اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی،
توسعه یک رویکرد اخلاقی چندرشته ای در ارتباط با نظم جهانی و آشوب‌های اخلاقی معاصر.

مطالب مرتبط