آیا مسیریاب‌های اینترنتی؛ ابزارهایی با منافع اجتماعی هستند؟

آقای حسین خلیلی صفا در سایت زومیت مطلبی با عنوان “مسیریاب‌های اینترنتی؛ ابزارهایی با منافع اجتماعی هستند” را به رشته تحریر در آورده و در آن به تفصیل در مورد مسیریاب های اینتررنتی و تاثیر آن بر زندگی و نحوه روند کنترل ترافیک شهری سخن گفته و در نهایت نتیجه گرفته که “استفاده از مسیریاب دیگر فقط یک انتخاب شخصی نیست بلکه یک روش مسئولانه و اخلاقی برای مشارکت جمعی در شهر است. مشارکتی که کمک می‌کند شهر ارتقا پیدا کند، خودروهای امدادی بهتر به محل‌های حادثه برسند، همگی با ترافیک کمتری مواجه شویم، با هم نقشه‌ها را به‌روزی کنیم و رانندگان کمتری دچار جریمه‌های سرعت و عبور از طرح ترافیک شوند.”
متن کامل مقاله آقای حسین خلیلی صفا از لینک زیر مشاهده نمایید:

https://www.zoomit.ir/2019/2/19/312846/why-to-use-online-navigation-mega-city

مطالب مرتبط