درباره عرفان مسیحی: مقالاتی از برنارد مک‌گین و دیگران

درباره عرفان مسیحی: مقالاتی از برنارد مک‌گین و دیگران

دانلود فایل

کتاب حاضر راهنماي مطالعه و پژوهش در بعضي از مهم‌ترين موضوعات و مسائل عرفان مسيحي است. مقالات کتاب به قلم نويسندگان صاحب‌نظر و همراه با کتابشناسي غني نوشته‌شده و علاقه‌مندان و پژوهندگان حوزه عرفان مسيحي با مطالعه آن‌ها هم اطلاعاتي کلي و معتبر در اين خصوص کسب مي‌کنند و هم با منابع زياد براي مطالعه و تحقيق بيشتر آشنا مي‌شوند.

فهرست
اخنصارات
مقدمه متر جم
بخش اول عرفان در عهد جدید
مکاشفه و تجربه دینی نزد پولس
تجربه کردن خدا در مسیح و عرفان درونماندگار در انجيل يوحنا
عرفان مبتنی بر پایداری و رسیدن به مقدس آسمانی در رسانه
به عبرانیان
مراقبه
شهود
عرفان رهبانی و شهود
شهود و عرفان جذبه‌وار زنان در سده های دوازدهم و سیزدهم
پی گفتار
عمل و نظر
آوگوستین: نظر محبت آمیز، عمل محبت آمیز
مایستر اکهارت: وحدت فعال عمل و نظر

مطالب مرتبط