انتشار چهار کتاب جدید در زمینه قصه درمانی

انتشار چهار کتاب جدید در زمینه قصه درمانی (مبتنی بر پژوهش و مناسب برای والدین، مربیان مهد کودک ها، معلمان، روانشناسان و کتابداران‎)

سالهاست که اهمیت و سودمندی بهره گیری از کتاب (اعم از داستان و غیرداستان) برای پیگیری و یا درمان برخی بیماریهای روانی و رفتاری به اثبات رسیده است. به همین دلیل، کتابداران یکی از گروه های دست اندرکار کتاب درمانی هستند و در این زمینه، نه تنها به پژوهش پرداخته اند، بلکه کارگاه های آموزشی نیز برگزار نموده اند.

برای اینکه مشخص شود منظور از کتاب درمانی چیست؟ پرسش های زیر مطرح می شود:‌

آیا تا کنون با کودکی که می ترسد، از مرگ حیوان خانگی اندوهگین است، پرخاشگری می کند و علاقمند نیست که در کارها مشارکت کند چون اعتماد به نفس ضعیفی دارد روبرو شده‌اید؟
آیا می دانید با چنین کودکی چه کنید و چگونه او را به زندگی عادی، زندگی بدون رنج از این مشکلات برگردانید؟

همه می دانیم که تأثیر نصیحت،‌ باید و نبایدها دیگر کم رنگ شده است. باید به دنبال روشی جذاب و لذت بخش مانند داستان خوانی بود که کودک داوطلبانه از آن استقبال کند، از آن طریق به مشکل خود پی ببرد، با آن مواجهه شود و تغییر را بپذیرد. به این فرایند کتاب درمانی می گویند.

کتاب های منتشر شده توسط مؤسسه کیهان دانش پاژ ، این روش را به کسانی که با این کودکان کار می کنند مانند مربیان، معلمان، کتابداران، والدین و روانشناسان نشان می دهد. هر کتاب به یکی از مشکلات یاد شده پرداخته است. بخش اول هر کتاب با رویکردی علمی، به شرح مشکل یا اختلال و نشانه ها و راه های درمان آن می پردازد. در بخش دوم، روشها و چگونگی استفاده از مطالعه و داستان، بعنوان یکی از راه های درمان، توضیح داده شده است. بخش سوم هر کتاب را مجموعه ای از چکیده داستانهای کودکان تشکیل می دهد که متناسب با مشکل روانی مطرح شده برگزیده و معرفی شده اند.
کتابدارانی که در کتابخانه های عمومی و بویژه در بخش کودکان شاغل هستند می توانند به مناسبت نیاز مراجعان خود (والدین، مربیان و روانشناسان و نیز کودکان و نوجوانان) به معرفی این کتاب ها بپردازند و به آنها مشاوره دهند.

جهت خرید کتاب به این آدرس مراجعه نمایید

1 – آیا کودک شما اعتماد به‌نفس ضعیفی دارد؟ رهنمودهایی برای افزایش اعتمادبه‌نفس با کمک داستان

2 – آیا کودک شما پرخاشگر است؟ رهنمودهایی برای کاهش پرخاشگری با کمک داستان

3 – آیا کودک شما می‌ترسد؟ رهنمودهایی برای کاهش ترس با کمک داستان

4 – آیا کودک شما از مرگ عزیزان اندوهگین است؟رهنمودهایی برای کاهش اندوه سوگ در کودک و نوجوان با کمک داستان

گردآوری و تنظیم: نجمه رحیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد