فصلنامه اخلاق

فصلنامه علمی - ترویجی اخلاق

اهداف

تولید و توسعۀ دانش در گسترۀ اخلاق؛ با اولویت اخلاق خانواده

ارایه و نقد مطالعات نظام‌مند اخلاق‌پژوهان حوزه و دانشگاه؛

مطالعات بین رشته‌ای و مضاف اخلاقی

توسعۀ روش‌شناسی اخلاق، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر؛

احیاء تراث در زمینۀ اخلاق؛

تولید و توسعه اخلاق کاربردی و حرفه‌ای.

یادآوری

  1. باتوجه‌به اینکه رویکرد فصلنامه، ناظر به مباحث نظری اخلاق  است، مقالات پیمایشی در اولویت پذیرش نیستند.
  2. مقالۀ ارسالی باید گویای نوآوری در مسائل اخلاق و حوزه‌های مرتبط به‌ویژه اخلاق اجتماعی باشد.
  3. هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز اصلاح مقالات آزاد است.
  4. دیدگاه‌های مطرح شده در مقالات صرفاً نشانگر نظر نویسندگان آنهاست.
مقالات پر بازدید
شماره جاری: دوره ۱۴، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۹۷، صفحه ۱-۱۷۳ 

شناسنامه علمی شماره

۱

شناسنامه علمی

مقاله پژوهشی

۲

نقش مادر در شکل گیری وجدان اخلاقی

صفحه ۱۱-۳۱
هاجر عساکره؛ حسین دیبا
۳

اخلاق جنسیتی از منظر اسلام و رابطه آن با نسبیت اخلاقی

صفحه ۳۳-۵۴
عباس عبدالهی؛ سکینه اکبری
۴

تأملی درباره جایگاه و مؤلفه های تربیت اخلاقی کودکان در خانواده (براساس دیدگاه امام علی (ع))

صفحه ۵۵-۷۹
مریم اصفهانی
۵

مطالعه کیفی شیوه ها واثرات فریبکاری رسانه درخانواده

صفحه ۸۱-۱۰۶
فائزه تقی پور
۶

چرا من باید اخلاقی باشم؟

صفحه ۱۰۷-۱۲۹
صالح قربانیان
۷

آیا رذایل مهلکند؟

صفحه ۱۳۱-۱۶۲
سید علی اصغر هاشم زاده
مطالب مرتبط