دوفصلنامه تربیت اسلامی؛ دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1398

دوفصلنامه تربیت اسلامی

دوفصلنامه علمی پژوهشی «تربیت اسلامی» به عنوان نخستین نشریه علمی پژوهشی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی در ایران، اقدام کرده تا بتواند مسائل و مشکلات موجود در این زمینه را با کمک متخصصان و پژوهشگران این رشته بررسی و زمینه را برای رشد و شکوفایی تربیت اسلامی در کشور فراهم آورد. مجله علمی پژوهشی تربیت اسلامی از سال 1384 با انتشار اولین شماره، فعالیت خود را آغاز نموده است. این دو فصلنامه با داوری بسته و دسترسی آزاد و آسان، آخرین یافته‌های پژوهشی را در یک مجموعه تخصصی و علمی ـ پژوهشی در حوزه تربیت اسلامی به منظور بازتاب فعالیت علمی علاقمندان در دو نسخه چاپی و آنلاین در اختیار آنان قرار می‌دهد.

شماره جاری: دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-242 
1

طرح جلد و شناسنامه علمی شماره 28 مجله تربیت اسلامی

صفحه 1-5
2

تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان

صفحه 7-28
فاطمه موحدی پارسا؛ طاهره جاویدی کلاته جعفر آبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ علی همت بناری
3

بازخوانی داستان‌های مثنوی بر مبنای مؤلفه‌های تفکر فلسفی ‌و تدوین راهنمای داستان‌ها برای استفاده در اجتماع پژوهشی

صفحه 29-52
فاطمه عظمت مدارفرد؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری
4

ابعاد تفکر از منظر قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان

صفحه 53-74
سوسن کشاورز؛ لیلا سرتیپ زاده
5

بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری با دیدگاه متیو لیپمن درباره اهداف تعلیم و تربیت

صفحه 75-94
فاطمه صدر
6

تأثیر داستان‌های کلیله و دمنه بر مهارت‌های تفکر انتقادی، استدلال و پرسشگری با استفاده از برنامه ‌فلسفه برای کودکان (p4c)

صفحه 95-114
طیبه ماهروزاده؛ علی ستاری؛ زهرا ملکی
7

شناسایی مؤلفه‌های فلسفه برای کودکان در آموزه‌های امام علی علیه السلام

صفحه 115-137
منیره عابدی؛ رضاعلی نوروزی؛ حسینعلی مهرابی؛ محمدحسین حیدری
8

مهارت‌های عقل‌ورزی در قرآن کریم و استلزامات آن برای اصلاح یا تکمیل «برنامۀ فلسفه برای کودکان»

صفحه 139-157
محمدعلی زینلی
9

رهیافت‌های روان‌شناختی انواع توجه در آموزش دینی و معنوی کودکان

صفحه 159-173
علیرضا حافظی؛ احمد یارمحمدیان؛ امیر قمرانی
10

شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان)

صفحه 175-194
زهرا اسلامیان؛ محمود سعیدی رضوانی؛ ابوالفضل غفاری
11

تفسیر تربیتی به‌مثابه رشته علمی؛ در جستجوی گونه‌شناسی شمول‌گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی

صفحه 195-219
مقصود امین خندقی؛ فاطمه‌سادات جعفرنیا
12

الموجز

صفحه 221-230
13

Abstract

صفحه 231-240
14

View table of contents and resources

صفحه 241-242
مطالب مرتبط