همایش روز جهانی آینده

گروه آینده پژوهی دانشگاه اصفهان برای دومین سال، همایش روز جهانی آینده را برگزار خواهد کرد.

سخنرانان این همایش، دکتر محسن طاهری دمنه، مدیر گروه آینده پژوهی دانشگاه اصفهان و دکتر علی ذاکری می باشند.

موضوعات سخنرانی:

ماهیت میان رشتگی و فرارشتگی

این همایش در روز یازدهم اسفند ۹۷ساعت 16 تا 18 در سالن خاتم، پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

همایش روز جهانی آینده
همایش روز جهانی آینده