فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی؛ دوره ۸، شماره ۲۸، پاییز ۱۳۹۷

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی؛ دوره 8، شماره 28، پاییز 1397
شماره جاری: دوره ۸، شماره ۲۸، پاییز ۱۳۹۷، صفحه ۳۱۷-۴۷۸ 
۱

ارزیابی نقش تعدیل‌گر باورهای دینی در اعتلای فرهنگ ایثار با وجود بی‌عدالتی‌های اجتماعی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان

صفحه ۳۱۹-۳۳۶
محمد اسحاقی آستانی؛ محمدرضا زنگی‌آبادی؛ نیما سلطانی‌نژاد؛ رحیمه خادمی‌پور
۲

الگوی مفهومی خط‌مشی‌های فراگیر نظام فرهنگی- اجتماعی مبتنی بر قرآن کریم

صفحه ۳۳۷-۳۶۴
سید یوسف کمالیان؛ محمد عبدالحسین‌زاده؛ مهدی عبدالحمید
۳

پیش‌بینی افسردگی مبتنی بر نگرش مذهبی و بهوشیاری زمینه‌ای در دانشجویان

صفحه ۳۶۵-۳۸۰
رسول حشمتی؛ عیسی جعفری؛ تامارا گلزار
۴

پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری کارکنان بر اساس دینداری و هوش اخلاقی در دانشگاههای شهر بیجار

صفحه ۳۸۱-۴۰۲
محسن رفیعی؛ اکبر خرسندی؛ صباح عباسی
۵

بررسی تطبیقی تفکر انتقادی در دانشگاه کاشان

صفحه ۴۰۳-۴۲۶
محمد امینی؛ احمد مدنی
۶

بازسازی معنایی شبکه‌های اجتماعی موبایلی در زندگی روزمره جوانان ایرانی

صفحه ۴۲۷-۴۵۲
محمد عباس‌زاده؛ صمد عدلی‌پور
۷

ارزیابی مهم‌ترین عوامل برانگیزانندۀ بهبود وضعیت فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

صفحه ۴۵۳-۴۶۸
صدرا علی‌پور
۸

سخن فصل

صفحه ۳۱۷-۳۱۸
۹

لاتین

صفحه ۴۷۱-۴۷۸