فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی؛ دوره 8، شماره 28، پاییز 1397

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی؛ دوره 8، شماره 28، پاییز 1397
شماره جاری: دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 317-478 
1

ارزیابی نقش تعدیل‌گر باورهای دینی در اعتلای فرهنگ ایثار با وجود بی‌عدالتی‌های اجتماعی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان

صفحه 319-336
محمد اسحاقی آستانی؛ محمدرضا زنگی‌آبادی؛ نیما سلطانی‌نژاد؛ رحیمه خادمی‌پور
2

الگوی مفهومی خط‌مشی‌های فراگیر نظام فرهنگی- اجتماعی مبتنی بر قرآن کریم

صفحه 337-364
سید یوسف کمالیان؛ محمد عبدالحسین‌زاده؛ مهدی عبدالحمید
3

پیش‌بینی افسردگی مبتنی بر نگرش مذهبی و بهوشیاری زمینه‌ای در دانشجویان

صفحه 365-380
رسول حشمتی؛ عیسی جعفری؛ تامارا گلزار
4

پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری کارکنان بر اساس دینداری و هوش اخلاقی در دانشگاههای شهر بیجار

صفحه 381-402
محسن رفیعی؛ اکبر خرسندی؛ صباح عباسی
5

بررسی تطبیقی تفکر انتقادی در دانشگاه کاشان

صفحه 403-426
محمد امینی؛ احمد مدنی
6

بازسازی معنایی شبکه‌های اجتماعی موبایلی در زندگی روزمره جوانان ایرانی

صفحه 427-452
محمد عباس‌زاده؛ صمد عدلی‌پور
7

ارزیابی مهم‌ترین عوامل برانگیزانندۀ بهبود وضعیت فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

صفحه 453-468
صدرا علی‌پور
8

سخن فصل

صفحه 317-318
9

لاتین

صفحه 471-478