تلویزیون و فرهنگ‌‏هاى ملى در عصر جهانى شدن‏

شاید آخرین مرحله‌ى جهانى شدن تلویزیون لرزه بر اندام بسیارى از نهادهاى پخش تلویزیونى و دولت‌هاى اروپا و آسیا انداخته باشد، اما جهانى شدن تلویزیون فقط چند تار موى آمریکاى لاتین را آشفته کرده است. گذشت آن روزهایى که سیل خروشان تلویزیون آمریکا لعن و اعتراض‌هاى پرشورى برمی‌انگیخت و خواهان اقدامات متقابل می‌شد. در منطقه‌اى که از نظر تاریخى همیشه نگرانی‌هایى در مورد جریان بین‌المللى نامتعادل اطلاعات وجود داشته است، تقریباً نبود ترس و نگرانى از تأثیر فرهنگى تلویزیون جهانى، نکته‌ى قابل توجهى است. اکنون روشنفکران و سیاست‌گذاران، حتى آن‌ها که در خط اول جبهه‌ى بحث و مناظرات ان، دبلیو، آى. سى. اُ در دو دهه قبل قرار داشته است، به ندرت در مورد برنامه‌هاى وارداتى اظهار نگرانى می‌کنند.

تلویزیون و فرهنگ‌‏هاى ملى در عصر جهانى شدن‏

اگر چه بعضى از دولت‌ها تدابیر و اقدامات حمایتى خاصى را در پیش گرفته‌اند. اما مقررات به ندرت نظارت یا رعایت می‌شود. هیچ‌گونه طرح یا تدبیر منطقه‌اى براى تقویت صنایع شنیدارى و دیدارى و تشویق مبادلات در زمینه‌ى تأمین برنامه وجود ندارد. هیچ یک از دو توافق تجارى که اخیراً در منطقه در حال اجراست، نتوانسته وضع صنایع فرهنگى را به صورت ریشه‌اى دگرگون سازد. توافقنامه‌ى تجارت آزاد آمریکاى شمالى (ان. اى. اف. تى. اى)1، مقررات از پیش موجودى را که تصریح داشت فقط مکزیکی‌ها می‌توانند پروانه‌ى سخن و تصویر پراکنى در این کشور را داشته باشند، تغییر نداد اما شرکت خارجی‌ها در پروژه‌هاى تلویزیونى کابلى را در مکزیک مجاز دانست و محدودیت‌هاى مالکیت رسانه‌ها را در مرز آمریکا و مکزیک از میان برداشت.
«مسئله‌ى عمده‌ى دیگر، رعایت قانون کپى رایت و حقوق معنوى بود. توافق اتحاد اقتصادى بین کشورهاى (آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه)2 با صنایع سنتى سر و کار داشت و مسائل رسانه‌ها را در دستور کار خود قرار نداده بود. این مثال‌های تصویرگر یک دگرگونى عمده است؛ نگرانى درباره پیامدهاى جهانى شدن صنایع رسانه‌ها و هویت فرهنگى، به تصور و تفکر کارى ندارد و همچون گذشته بر برنامه‌هاى سیاسى آمریکاى لاتین استیلا دارد. پس این تغییر چشمگیر از کجا آمده است؟ تغییر و چرخش در روح زمانه‌ى سخن و تصویر پراکنى، به ویژه بازتاب مسیر و تاریخ سیاسى تلویزیون در منطقه است.
از بسیارى جهات، جهانى شدن تلویزیون خبر کهنه‌اى است. حتى پیش از آن‌که خصوصى شدن و مقررات‌زدایى به صورت سیاست روز درآید. تکامل تلویزیون از پویایى جهانى شدن رسانه‌ها جدایی‌ناپذیر بود. از همان آغاز، تاریخ تلویزیون آمریکاى لاتین تنها در ارتباط با توسعه‌ى جهانى منافع بین‌المللى و به‌ویژه منافع آمریکا و در پاسخ به چنین ارتباطى معنا و مفهوم داشته است. از این لحاظ آمریکاى لاتین از پیش سعى کرده بود با تقویت نقش حکومت در حمایت از فرهنگ‌هاى ملى با جهانى شدن مقابله کند. به هر حال بدنامى تجربیات گذشته در زمینه‌ى دولتى امکان در نظر داشتن حتى عادی‌ترین بدیل‌ها را در برابر توسعه‌ى جهانى قدرت‌هاى رسانه‌اى منتفى می‌سازد. هرگونه پیشنهاد سیاست‌گذارى در جهت گریز از موج اخیر تلویزیون جهانى و تقویت فرهنگ‌هاى محلى ناگزیر به نغمه‌ى دخالت حکومت گوش خواهد سپرد. تلویزیون دولتى در آمریکاى لاتین بوى اقتدارگرایى و حکومت‌هاى نظامى و گاهى نیز چند دولت غیرنظامى را می‌دهد که عملاً از تلویزیون به عنوان غنیمت جنگى و تبلیغات رسمى استفاده می‌کردند؛ بوى تصورى انعطاف‌ناپذیر از هویت ملى که تکثر و مناقشه فرهنگى را منتفى ساخته و سرکوب کرده است. آن تجربه‌ها ضمناً با موج رفیع احساسات و سیاست‌هاى ضد امپریالیستى که با کنار گذاشتن نهضت‌هاى چپ ملى مردمى عملاً از صحنه محو شده بودند نیز مرتبط است.
گذشته از تغییر در حال و هواى سیاسى و فکرى وضعیت کنونى تلویزیون آمریکاى لاتین، دلایل کمترى براى نگرانى از فقدان هویت‌هاى ملى در عصر جهانى شدن نشان می‌دهد. محبوبیت معمول تولیدات داخلى و منطقه‌اى جاى نگرانى چندانى در مورد «محتواى ملى» تلویزیون باقى نمی‌گذارد. در سال 1993 برنامه‌هاى محلى جزو پنج نمایش اول تلویزیون از لحاظ تعداد بینندگان بودند. از این پنج برنامه یکى در بولیوى (دو برنامه منطقه‌اى)، چهار برنامه در آرژانتین و هر پنج برنامه در برزیل عرضه شدند. جداول برنامه‌هاى تلویزیون و تعداد بینندگان آن‌ها تأییدى بر این حقیقت است که تلویزیون محلى، هر وقت که وجود داشته باشد، تولیدات آمریکایى را به ویژه از جداول ساعات پربیننده کنار می‌گذارد و بر ترجیحات تماشاگران حاکم است.
این تغییر و جابه‌جایى در تأمین برنامه امکانات تازه‌اى را در برابر تلویزیون گشوده است. امکاناتى که تلویزیون را در گفت‌وگوى نزدیک و دائمى با تصویرسازى فرهنگى از جوامع آمریکاى لاتین قرار می‌دهد. تلویزیون در رابطه‌اى پیچیده و چندگانه با تنوع تجلیات فرهنگى درگیر است. اخبار تلویزیونى اغلب به عنوان منبع الهام نویسندگان سریال‌ها عمل می‌کند. سریال‌هایى مثل امپراتریز3 و پراستاس کالس4 اشاراتى غیرقابل اشتباه به فساد سیاسى و فقر در ونزوئلا دارند. سریال‌هاى سلسته5، آنتونلا6 و پرلانگرى7 به مسائلى همچون ایدز، اهداى اعضاء بدن، سرطان، جنسیت و دیگر مسائل مربوط به آن می‌پردازند که بر اخبار آرژانتین در اوایل دهه‌ى 1990 چیرگى داشت. سریال بسیار موفق کلمبیایى به نام کافه تاریخ‌هاى منطقه، فرهنگ‌هاى ملى و مکان‌هاى جهانى را در نوردید. به جز در موارد اندک جهانى شدن تلویزیون آمریکاى لاتین هنوز به ضعف یا رقیق شدن محتواى محلى نینجامیده است. بازار خانگى داخلى همچنان عامل اقتصادى مسلط است. ضمناً برنامه‌هاى ورزشى تلویزیون نیز در ساخت و بازآفرینى هویت‌هاى ملى مهم جلوه می‌کنند و شاید حتى در تقویت حس ملیت‌خواهى و تفاوت فرهنگى هم نقشى داشته باشند. در آمریکاى لاتین، پخش تلویزیونى مسابقات فوتبال بین تیم‌هاى ملى، به ناچار برنامه‌هاى عادى را قطع می‌کند و گیرنده‌هاى تلویزیون را به صورت محل گردهمایى در می‌آورد. پخش تلویزیونى مسابقات المپیک، تقریباً به طور اختصاصى بر تیم‌هاى ملى و تیم‌هایى که بالقوه یا بالفعل برنده می‌شوند، تمرکز دارد.
گذشته از برنامه‌هاى سرگرم کننده، اخبار تلویزیونى اغلب تمامى کشورهاى منطقه را به وجد می‌آورد و مُهرى پاک نشدنى بر خاطره‌ى رویدادهایى می‌زند که تاریخ سیاسى و فرهنگى این کشورها را ساخته‌اند. در آرژانتین، پخش زنده‌ى محاکمه‌ى سران حکومت نظامى و کسانى که مظنون به قتل یک دختر دانش‌آموز بودند، ابعاد این رویدادها را براى همیشه تغییر داد. پوشش تلویزیونى عملیات چریکى تصرف سفارت ژاپن در پرو و سرانجام خشونت‌بار آن در واقع زمان‌بندى عملیات را شکل داد و پرویی‌ها را در برابر تلویزیون‌هایشان میخکوب کرد. پخش تلویزیونى کودتاى نافرجام نظامیان ونزوئلا در سال 1992 رهبر شورشیان را یکشبه به یک چهره‌ى سیاسى ملى مبدل کرد. رسوایى بر سر سرازیر کردن پول‌هاى قاچاق مواد مخدر به مبارزات انتخاباتى رئیس جمهور کلمبیا ارنستوسامپر8 به محض آن که یکى از مشاوران نزدیک و وزیر دفاع سابق او اقدام به تشکیل یک کنفرانس مطبوعاتى و تلویزیونى کرد، شدت گرفت.» (اوحدى، ص 326)
منظور از آوردن این نمونه‌ها ستایش از تلویزیون معاصر به عنوان آیینه‌ى دموکراتیک فرهنگ‌هاى ملى در آمریکاى لاتین نیست. مشت به سینه کوبیدن‌هاى ملی‌گرایانه‌ى غول‌هاى تلویزیونى و مسئولان دولتى که اذعان دارند رشد تولید تلویزیونى در منطقه حاکى از تأیید فرهنگ‌هاى ملى است، از این حقیقت غافل است که فزونى برنامه‌هاى محلى (تولید شده در محل) در تمامى منطقه یکسان صورت نگرفته، و اصولاً زمین تک محصول آن را نادیده می‌انگارند. تلویزیون با خصوصیت چند فرهنگى منطقه و هنوز عمدتاً تمرکز گراست و اغلب، تصاویر زندگى طبقه‌ى متوسط را ترویج می‌کند و اخبار شهرهاى بزرگ را به مخاطبان کل کشور می‌رساند. مردمان ناپیداى فقیر، غیرسفیدپوست و بومى فقط در حد برنامه‌هاى جنگ و مسابقات تلویزیونى مطرح‌اند. تلویزیون غالباً فرمول‌هاى آزمایش شده، تجارت‌گرایى تمام عیار، شخصیت‌هاى مشهور از نظر نژاد، جنس و جنجال آفرینى را ترجیح می‌دهد. با این همه، ذکر این نکته مهم است که علیرغم این کاستی‌ها، تلویزیون از زمانى که تعداد بسیار کمى بیننده برنامه‌هاى محلى داشت، تا امروز راه درازى را طى کرده است و اغلب، در عین‌حال ارائه میدانى براى بازنمایى و تغییر ملیت در عصر جهانی‌شدن بوده و تخیلى ملى را به شدت جولان داده است.

پاورقی:
1. North American Free Trade Agreement
2. Mercosur
3. Emperatriz
4. Proestas Calles
5. Celeste
6. Antonella
7. Perla Negri
8. Ernesto Samper

منبع: سایت باشگاه اندیشه به نقل از: کتاب چشم جهانی
نویسنده : یارمحمد بای

 

مطالب مرتبط