فصلنامه راهبرد فرهنگ؛ شماره 42، تابستان 1397

فصلنامه راهبرد فرهنگ؛ شماره 42، تابستان 1397

فصلنامه راهبرد فرهنگ وابسته به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز سال 1387 شروع به کار نموده و بر 11  موضوع اصلی متمرکز شده است که عبارت‌اند از: 1-رصد و مهندسی فرهنگی کشور؛ 2- آسیب‌شناسی وساماندهی فرهنگ عمومی؛ 3- هنجارها، ارزش‌ها و باورهای معیار و چگونگی تحقق آن؛ 4- حفاظت از دستاوردهای فرهنگی انقلاب در مقابل هجوم بیگانه؛ 5- پیش نیازها، ملزومات و عوامل مؤثر بر ارتقاء علمی و فرهنگی کشور؛ 6- نقشه جامع علمی کشور؛ 7- تحول و نوسازی نظام آموزش و تربیت کشور: خانواده، مدرسه، دانشگاه وحوزه؛ 8- تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ 9- پیش‌نیازهای  فرهنگی تحقق  چشم‌انداز 20 ساله کشور؛ 10- چگونگی تعامل با ادیان، فرق و قومیت‌ها؛ و 11- بررسی روندها و جهت‌گیری‌ها در تولید آثار ومصنوعات فرهنگی و هنری     

در کنار شماره‌های عادی، تلاش گردیده تا برخی از موضوعات مانند «علم دینی» (شماره‌های 6 و 32)، «اخلاق پژوهش» (شماره‌های 9-8)، «اخلاق در آموزش عالی» (شماره‌های 9-8)، « تاثیر فرهنگ بر تحولات آموزشی» (شماره‌های 18-17)، «آسیب‌شناسی علوم انسانی» (شماره 19)، «مطالعات راهبردی فنّاوری» (شماره 34)، «فقه نظام‌ساز» (شماره 36) و «جنسیت و ازدواج» (شماره 38) به صورت خاص و در قالب ویژه‌نامه، تدوین و منتشر گردد. ویژه‌نامه‌های دیگری نیز در  دست برنامه‌ریزی و اقدام قرار دارند.

 فصلنامه، مجوز علمی ـ پژوهشی خود را در مورخ 17/8/1388 به شماره 1352/11/3 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نموده است و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز نمایه می‌گردد.

شماره جاری: دوره 11، شماره 42، تابستان 1397
1

بازتعریف مفهوم عرفی‌شدن و شاخص‌یابی آن در منابع اسلامی

صفحه 7-32
حسین بستان (نجفی)
2

اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی

صفحه 33-59
آسیه اناری؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان؛ هی سو چون؛ مریم جمشیدی سییانکی
3

تحلیل روایت و نشانه‌شناسی سینمای دینی پس از انقلاب؛ مقوله‌های دینی، متغیر‌های روایی و رمزگان اکوئی در فیلم «طلا و مس»

صفحه 61-85
علیرضا حسینی‌پاکدهی؛ سیدرضا نقیب‌السادات؛ محسن گودرزی
4

الزامات سیاستگذاری فرهنگی اقوام؛ راهبردهای برگرفته از اسناد بالادستی و دیدگاه‌های ذینفعان (مطالعه موردی قوم کرد)

صفحه 87-126
کسری صادقی‌زاده
5

تبیین ابعاد بخشش خیرخواهانه از منظر دینی و بررسی وضعیت موجود

صفحه 127-149
سعید ‌مسعودی‌پور
6

اشتراک دانش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات علمی

صفحه 151-180
محمد عباس‌زاده؛ داود قاسم‌زاده
7

نقش میانجی‌گر تنظیم هیجانِ ‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

صفحه 181-205
نرگس شاه‌محمدی؛ مصطفی مختاری