ادیان، ارزش‌ها و تجربه‌های اوج

ادیان، ارزش‌ها و تجربه‌های اوج

دانلود فایل

«ابرآهام هارولد مزلو»، روان‌شناس انسان‌گرا در این کتاب از تجربه‌های اوج سخن می‌گوید، تجربه‌ها و جذبه‌های شورانگیز و وصف‌ناپذیر و وجودی که از نظر او پیامبران، عارفان و راهبان آن‌ها را در پر رنگ‌ترین شکل خود تجربه کرده‌اند. مزلو، عموم انسان‌ها اعم از دین‌دار و غیر دین‌دار را برخوردار از چنین تجربه‌هایی می‌داند و شرح می‌دهد که روان‌شناسان وجودی چگونه علاوه بر به رسمیت شناختن و تقویت این تجربه‌ها می‌کوشند در چارچوبی تجربی و طبیعی درباره آن‌ها نظریه‌پردازی کنند. مزلو، با تأکید بر جای خالی ارزش‌ها در نظام آموزش رایج در بررسی موردی نشان می‌دهد که روان‌شناسان انسان‌گرا چگونه می‌توانند رازآمیزی را دوباره به رابطه زن و مرد برگردانند و آن را از روزمرگی و ملال برهانند.