راهنمای کامل گزارش جداول و تصاویر در مقاله (2 از 8)

 نحوه گزارش جداول

ترسیم جداول روشی موثر و موجز برای ارائه‌ی حجم وسیعی از داده‌هاست. باید آن‌ها را با دقت طراحی کنید به طوری که نتایج‌تان را به روشنی برای پژوهش‌گران پرمشغله توصیف کنند.

 جداول خوش‌طرح واجد ویژگی‌های زیر هستند:

🔺باید پانویسی کوتاه و واضح داشته باشند (caption)
🔺داده‌ها را برای شفافیت بیشتر دسته‌بندی کنند
🔺بین ستون‌ها و سطرها فضای کافی وجود داشته باشد
🔺واحدهای اندازه‌گیری ارائه شده باشند
🔺نوع فونت و اندازه‌ فونت خوانا باشد

مطالب مرتبط