راهنمای کامل گزارش جداول و تصاویر در مقاله (3 از 8)

2️⃣ نحوه گزارش تصاویر

🌲تصاویر برای نشان دادن موارد زیر به کار می‌روند:

اشکال
نمودار داده‌ها
نقشه‌ها
ترسیمه‌ها

همانند جداول، تصاویر نیز باید دارای پانویسی موجز و شفاف باشند.

 اشکال

مخاطب، با دیدن اشکال، اطلاعات مقاله‌تان در ذهن مجسم می‌کند. اغلب، با کلمات نمی‌توان داشته‌های ذهنی را توصیف کرد. با کمک اشکال، دقتی که لازمه‌ی مقالات علمی است محقق می‌شود. برای نمونه، تنها ذکر این مسئله که «سطح مورد نظر دارای ابعاد نانومتری است» کافی نیست. در این حالت، بهتر است این موضوع را در قالب یک تصویر میکروسکوپی نشان دهید. برای تصاویر، مطمئن شوید که:

 شامل خط مدرج باشند
 آیتم‌های مهم نام‌گذاری شوند
 معنای رنگ‌ها و نمادهای متفاوت توضیح داده شوند.

مطالب مرتبط