راهنمای کامل گزارش جداول و تصاویر در مقاله (5 از 8)

نقشه‌ها

با استفاده از نقشه‌ها، تحقیقات میدانی را در مکانی که اجرا شده‌اند نمایش می‌دهیم. نقشه‌های خوب چگونگی تاثیرگذاری مکان بر مطالعه‌تان را نشان می‌دهند. علاوه بر این، به سایر پژوهشگران فرصت می‌دهند تا اثر شما را بازتولید یا مکان‌هایی با ویژگی‌های مشابه را پیدا کنند. در اینجا، نقشه‌ای را که مربوط به مطالعه‌ی ماهی سالمون است ملاحظه می‌کنید.

برای نقشه‌ها، باید مطمئن شوید که:

♻️دارای طول و عرض جغرافیایی هستند؛

♻️دارای محور مدرج هستند؛

♻️آیتم‌های مهم نام‌گذاری شده‌اند؛

♻️حتماً پانویس داشته باشند.

مطالب مرتبط