راهنمای کامل گزارش جداول و تصاویر در مقاله (6 از 8)

🌐 ترسیمه‌ها یا طرح‌های شماتیک

ترسیمه‌ها به شناسایی بخش‌های کلیدی سیستم‌ها یا فرآیندها کمک می‌کنند. در ترسیمه‌ها صرفاً آیتم‌های مهم را نمایش می‌دهید، زیرا افزودن آیتم‌های کم‌اهمیت آن‌ها را درهم‌برهم می‌کند. ترسیمه‌ها تنها شامل طرح‌هایی‌اند که نویسنده انتخاب می‌کند و در مقایسه با اشکال، انعطاف‌پذیری بیشتری دارند. در شرایطی که عکس گرفتن امکان‌پذیر نیست، استفاده از ترسیمه‌ها مفید فایده است. در زیر، ترسیمه‌ای را می‌بینید که چگونگی برداشت انرژی از سیالات را با استفاده از نانولوله‌ها نشان می‌دهد.

برای ترسیمه‌ها، باید مطمئن شوید که:

▫️آیتم‌های مهم نام‌گذاری شوند

▫️توضیحات مکمل در پانویس و متن اصلی ارائه شوند.

مطالب مرتبط