تفاوت طرح تحقیق و روش تحقیق در مقاله نویسی (قسمت اول)

تفاوت طرح تحقیق(Research Design) و روش تحقیق (Research Method) در مقاله نویسی در چیست؟ (قسمت اول)

برخی از مفاھیم در مقاله نویسی هستند که خیلی ساده و کاربردی هستند ولی متاسفانه مکررا در مقالات و پروپوزالھای پژوهشی دیده می شود که تفاوت این مفاهیم اولیه برای نویسندگان مقالات اوریجینال جا نیفتاده است. گاهی اوقات می بینیم که در بخش مواد و روش ها(Materials and Methods) نویسنده آمده است و بلافاصله گفته است که در این پژوهش آمدیم فلان کردیم و فلان و فلان و فلان. و اصلا فراموش کرده است که درابتدای کار به خواننده بگوید که پژوهش اصلا از چه نوعی بوده است؟ خواننده لازم است بداند که مقاله ای که مطالعه می کند آیا حاصل یک پژوهش آزمایشگاهی (Experimental) است یا کیس کنترل و یا کراس سکشنال و غیره. به همین خاطر در این قسمت به اختصار به تفاوت دومفهوم پایه در مقاله نویسی میپردازیم: روش تحقیق و طرح تحقیق.

تفاوت این دو مفهوم، ساده و مشخص است. طرح تحقیق چیزی است که به ما پاسخ سوال چه کار قرار است انجام دهیم (What to do) را می دهد و و روش تحقیق چیزی است که به ما پاسخ سوال آن کار را قرار است چگونه انجام بدهیم (How to do?). بعنوان مثال، آنجایی که می گوییم که مطالعه ما ازنوع Cross Over Clinical Trial و یا Case Control و یا Repeated Measures Educational Intervention بوده است، دقیقا به مفهوم طرح تحقیق اشاره کرده ایم و زمانی که به تفصیل و به تفکیک به تمام روشها و قدمهای عملی در مسیر اجرای پژوهش می پردازیم، اینجا ما درحال اشاره کردن به روش تحقیق (Methodology, Materials and Methods, Methods) هستیم.

مطالب مرتبط