تفاوت طرح تحقیق و روش تحقیق در مقاله نویسی (قسمت دوم/پایان)

معمولا در نگارش بخش Methodology و یا Materials and Methods در یک مقاله حاصل از یک پژوهش اوریجینال، این بخش را با طرح تحقیق شروع می کنیم. بعبارتی دیگر، طرح تحقیق در داخل یک مقاله اوریجینال اولین بخش Methodology خواهد بود. در مقالاتی که برای مجلات تهیه می شوند، معمولا طرح تحقیق را مشتمل بر یک تا سه جمله می توانیم نگارش کنیم، اما زمانی که نوشته ما بجای آنکه مقاله مجله باشد یک، پروپوزال ویا پایان نامه باشد در آن صورت باید طرح تحقیق به طور کامل توضیح داده شود و در این موارد بهتر است که فلوچارت انجام پژوهش نیز در قسمت طرح تحقیق آورده شود تا مسیر کلی پژوهش را در یک نگاه کوتاه به خواننده نشان دهد. در این فلوچارت از مربع و مستطیل هایی برای نمایش بخشهای اصلی مختلف انجام پژوهش استفاده خواهد شد و مراحل پژوهش را با استفاده از پیکانهایی به یکدیگر متصل می شوند و خواننده می تواند با یک نگاه کوتاه بفهمد که قرار است در این پژوهش چه کاری انجام بشود.

مطالب مرتبط