یازده نکته اخلاقی در مقاله نویسی

مقاله نویسی مثل هر فعالیت دیگری ممکن است که از چهارچوب اخلاق خارج شود! جالب این است که این مساله در فضای مقاله نویسی خیلی راحت اتفاق می ­افتد و متاسفانه بسیار شایع است. پژوهش های مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین دلایل این مساله این است که با اصول اخلاقی مقاله نویسی آشنا نیستیم. در این راستا تلاش بر آن است تا مهم­ترین موارد غیراخلاقی در مقاله­  نویسی را بیان نمائیم.
نویسنده باید به آنچه می­نویسد اعتقاد کامل داشته باشد و مطلب را با صمیمیت و صداقت بنویسد تا بر دل بنشیند.

نویسنده باید در همه حال عفت کلام را حفظ کند و از دایر­ه­ی اصول و موازین اخلاقی خارج نشود. از غرض ورزی و نسبت ناروا دادن به دیگران پرهیز کند و همواره انصاف و مروت را مدنظر داشته باشد.
از تملق و چاپلوسی بپرهیزد. زیرا با این کار نوشته را بی ارزش و خود را حقیر می­سازد. همچنین در طول مقاله نباید از نویسنده­ای خاص تعریف و تمجید کرد یا او را تقبیح نمود؛ بلکه باید با نگاه علمی تنها مطلب او را مورد خطاب قرار داد.

اصول اخلاق دیگر در پژوهش و مقاله نویسی حفظ حریم شخصی دیگران است.
داده سازی
مجبور کردن دانشجو به افزودن نام استاد در مقاله ای که استاد نقشی در آن نداشته است!
ارسال مقاله به چندین مجله به صورت همزمان
زدن نام دوستان در مقالات
سرقت ادبی علمی مقالات دیگران
ذکر منبع­های مقاله­ای بدون داشتن آن منابع

چاپ مقالات دیگران به نام خود بدون هیچ زحمتی

مطالب مرتبط