فرودستی زنان

فرودستی زنان

کتاب حاضر اثری مهم در مورد تئوری فمینیسم است که به وسیله یکی از بزرگ‌ترین تئوریسین‌های سنتی فلسفه سیاسی غرب به رشته تحریر درآمده است. موضوعات این رساله محصول یک دهه از تفکرات نویسنده است و به سهولت می‌توان رگه‌های اصلی افکار سیاسی و فلسفی او را در این اثر مشاهده کرد. وی با مطرح کردن پرسش‌های اساسی، تلنگری به ذهنیت‌های از پیش شکل‌گرفته و سنتی وارد می‌کند.

نویسنده:ج‍ان‌ اس‍ت‍وارت‌ م‍ی‍ل‌ ؛ مترجم:نادر نوری‌زاده ؛ ویراستار:شعله راجی‌کرمانی – قصیده‌سرا – ۲۱۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۷ – ۵۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال – ۳ -۰۲-۸۰۵۴-۶۰۰-۹۷۸
مطالب مرتبط