فرودستی زنان

فرودستی زنان

کتاب حاضر اثري مهم در مورد تئوري فمينيسم است که به وسيله يکي از بزرگ‌ترين تئوريسين‌هاي سنتي فلسفه سياسي غرب به رشته تحرير درآمده است. موضوعات اين رساله محصول يک دهه از تفکرات نويسنده است و به سهولت مي‌توان رگه‌هاي اصلي افکار سياسي و فلسفي او را در اين اثر مشاهده کرد. وي با مطرح کردن پرسش‌هاي اساسي، تلنگري به ذهنيت‌هاي از پيش شکل‌گرفته و سنتي وارد مي‌کند.

نويسنده:ج‍ان‌ اس‍ت‍وارت‌ م‍ی‍ل‌ ؛ مترجم:نادر نوری‌زاده ؛ ويراستار:شعله راجی‌کرمانی – قصیده‌سرا – 216 صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ 1 سال 1397 – 500 نسخه – 180000 ریال – 3 -02-8054-600-978
مطالب مرتبط