ویتگنشتاین و کواین

ویتگنشتاین و کواین

کتاب مجموعه مقالات «ویتگنشتاین و کواین» ویراسته رابرت ال. آرینگتون و هانس ـ یوهان گلاک با ترجمه حسین شقاقی به همت انتشارات امید صبا منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویتگنشتاین و کواین، دو فیلسوف مهم قرن بیستم محسوب می شوند و مسلما در حوزه فلسفه تحلیلی می توان آنها را مهمترین فیلسوفان این قرن دانست. رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین منادی چرخش زبانی فلسفه تحلیلی قرن بیستم و الهام بخش پوزیتیویستهای منطقی حلقه وین است و کتاب پژوهشهای فلسفی او نیروی اصلی پشتوانه تحلیل مفهومی‌ای بود که تا دهه هفتاد بر فلسفه انگلیسی زبان مسلط شد و تأثیر آن بر فلاسفه معاصر ادامه دارد.

کواین، سرشناس‌ترین فیلسوف پساپوزتیویست در آمریکاست. آثار او نقطه عطف سرنوشت ساز در تکامل فلسفه تحلیلی است و آغازی است برای عزیمت از پوزیتیویسم و تحلیل مفهومی. نتیجه آنکه اگر می خواهیم اندیشه فلسفی متأخر و معاصر را بفهمیم، فهم شباهتها و تفاوتهای بین فلسفه ویتگنشتاین و کواین ضروری است.

مقایسه این دو فیلسوف ما را مستقیما به قلب مباحث و مناقشات زنده در فلسفه تحلیلی هدایت می کند. هم ویتگنشتاین و هم کواین با شیوه‌های مخصوص به خود پیوندهای عمیقی بین موضوعات و مسائل به ظاهر بی ارتباط ایجاد کردند، موضوعات و مسائلی مانند معنا، ضرورت منطقی، معرفت و ماهیت فلسفه.

فهرست کتاب عبارت است از:

مقدمه مترجم

مقدمه ویراستاران

 1. ویتگنشتاین و کواین، همسایگی با فاصله بسیار/ بی.ام.اس. هکر
 2. کواین و ویتگنشتاین، زوج ناجفت و جور/ برتن دربن
 3. بازنمایی های واضح/ کریستفر هکوی
 4. کواین، ویتگنشتاین و کل گرایی/ راجر گریسبون
 5. شکاکیت، علم، کواین و ویتگنشتاین/ داگلاس جی. وین بلاد
 6. راه ورود به زبان: مقایسه ای بین ویتگنشتاین و کواین/ جان وی. کانفیلد
 7. گشت و گذاری به همراه ویتگنشتاین، کواین و دیویدسون/ هانس یوهان گلاگ
 8. وجود و نظریه: تلقی و برداشت کواین از مفهوم واقعیت/ الهام دیلمن
 9. التزام هستی شناختی/ رابرت ل. آرینگتون
 10. اختلاف بین ویتگنشتاین و کواین بر سر ماهیت زبان و شناخت و استلزام‌های آن برای نظریه محدودیت/ استوارت شانکر
 11. پژوهشهای فلسفی پسا ـ کواینی/ جان اف. پست

نمایه

مطالب مرتبط