هفتمین دوره همایش بین المللی سالانه مدیریت

برگزارکننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
تاریخ شروع: سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ – تاریخ پایان: سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
نمابر: ۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
آدرس وب سایت: www.aicm.ir
آدرس ایمیل: conf@khist.ir

محورهای همایش:

مدیریت بازرگانی
مدیریت عمومی
مدیریت صنعتی
مدیریت استراتژیک
علوم رفتاری در مدیریت
مدیریت مالی
مدیریت پروژه
مدیریت آینده پژوهی
اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
حقوق و مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت بازاریابی
مدیریت استراژیک و رقابت
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت سیستم ها
رهبری و رفتار سازمانی
حاکمیت شرعی
کیفیت، بهره وری
ارتباط با مشتری
حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
کارآفرینی
موضوعات دیگر مرتبط با مدیریت

مطالب مرتبط