Experiences of Islamophobia: Living with Racism in the Neoliberal Era

James Carr, “Experiences of Islamophobia: Living with Racism in the Neoliberal Era”
English | ISBN: 1138484873, 1138851752 | 2016 | 182 pages

این کتاب سیزدهمین کتاب از مجموعه کتابهای پژوهش در نژاد و قومیت Routledge Research in Race and Ethnicity است که ویراست نخست آن در 208 صفحه در 25 سپتامبر 2015 توسط انتشارات راتلج به چاپ رسیده است. در این کتاب به بحث پیرامون مسایل پس از اتفاق یازدهم سپتامبر می‌پردازد که نشریات مختلفی در مورد آن بحث کرده اند. اسلام‌هراسی و نژاد‌پرستی ضد اسلامی از محور های مهم این کتاب می باشد. نسخه دیجیتالی این کتاب در کتابخانه دیجیتال همیار موجود است و نسخه چاپی نیز به سفارش پژوهشگران در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط