فراخوان ارسال مقاله برای پنجمین شماره ژورنال Occhiali (مطالعات اسلام و مدیترانه)

موضوع: «قدرت، حاکمیت و بدنه‌ حکومت: انتقال اسلام در جنوب شرقی اروپا بین قرون 20 و 21 میلادی»
ناشر: پژوهشکده مطالعات اسلام و مدیترانه، دانشگاه کالابریا، ایتالیا
مهلت ارسال آثار: 31 مه 2019

ژورنال Occhiali برای پنجمین شماره خود از پژوهشگران و علاقه‌مندان دعوت نموده است تا مقالات خود را به زبان ایتالیایی، انگلیسی یا فرانسوی تا 31 مه 2019 ارسال نمایند. هدف این فراخوان بررسی گفتمان‌های دخیل در تمدن قدیم اسلام در اشکال اجتماعی و مدنی جوامع بالکان می‌باشد و از آنجا که وقایع سیاسی حکومت‌های مسلمانان در منطقه‌‌ جنوب شرقی اروپا تا به حال بررسی نشده است، گفتگو درباره‌ ارتباط بین قدرت و حکومت در انتقال اسلام در این جوامع در اولویت قرار گرفته است.

http://phi.unical.it/wp34/occhiali/files/2018/11/ENG-1.pdf

مطالب مرتبط